Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Články Výzva ženám Európy a ďalšie

 ‚‚Výzva ženám EU 2016"

Výzva ženám EU 2016

Zdravím vospolok, bojovníci za slobodu, rodinu a spravodlivosť.
Napísal som výzvu (podľa mňa veľmi dôležitú a aktuálnu) európskym ženám, ktorú Vám práve odovzdávam.
Som iba jednoduchý strojný diplomovaný inžinier, Jozef Potúček, narodený v Bratislave, a preto sa tu podpisujem pod pseudonymom "Jozef von Bratislava".
Dúfam, že Vám nič nebráni, aby ste to umiestnili na svoje facebooky, web stránky apod., alebo prečítali to
na verejných zhromaždeniach, prípadne poslali čo najväčšiemu počtu ľudí, ako aj iným
neskompromitovaným stranám a samozrejme, môžete to poslať aj do zahraničia, aby to znelo po celej
Európe vo všetkých európskych jazykoch.
Preto okrem slovenskej verzie som urobil aj českú, nemeckú a anglickú, ostatné preklady už nech si
urobia ľudia sami. Ak bude čas, nahrám to aj na video.
Európanky nech sú symbolicky v čele Veľkej očisty Európy a potom aj celej Zeme!
Všetko dobré a veľa síl.
Jozef von Bratislava

=======

Výzva ženám Európy

Žena! Čo všetko si mala byť, a nie si. Čo všetko sme my, muži, mali byť, a nie sme. Kam sme sa to vlastne dostali, do akej doby sme sa to narodili? Kam sme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?
Je to normálne, aby sme na ulici zbadali idúce ženy, z ktorých sa nakoniec vykľujú muži? Kto má chrániť pred vonkajším nebezpečenstvom svoju vlastnú rodinu, svoje okolie, svoju vlasť? Cudzí žoldnieri? Alebo snáď dnešné mnohé mužatky?
Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné armády v EU majú iné úlohy v zahraničných misiách pod cudzími vlajkami, než chrániť vlastné obyvateľstvo.
Kto má na tomto všeobecnom úpadku a marazme svoj najväčší podiel? Ženy, muži, finančníci, oligarchovia, umelci, či politici? A na koho sa budeme ešte vyhovárať? Nie sme to nakoniec my sami?
Kam to vlastne dospela Európa, keď sa na jej verejných priestranstvách a v mestách doslova odohráva „safari“ – lov na naše európske ženy cudzími privandrovalcami? A kde sú európski rytieri? Prečo sú zalezení vo vlastnom strachu pred zodpovednosťou, sediac pri tablete alebo pri pive? 
A čo bude s tými „odvážnymi“ imigrantami (okolo 80% vycvičení svalnatí mladí muži), ktorí „rytiersky“ doma nechali svoje vlastné ženy, matky, deti, starcov, príbuzných – napospas teroristom, pred ktorými vraj utekajú? Žeby toto mala byť budúca „ochranka“ Európy?
Ženy! Cítite sa bezpečne v časoch súčasnej organizovanej ilegálnej imigračnej tsunami na starý kontinent? Nie? Zradili vás pasívni muži alebo zradní politici? Chcete žiť v bezpečnej Európe? Chcete žiť v právnom štáte? Nechcete sa dožiť barbarskej budúcnosti, kde by naša civilizácia skončila na troskách euro-antlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Európy!
Veď vy tvoríte minimálne polovicu populácie!
Ak nie sú muži v Európe schopní chrániť svoje matky, ženy, dcéry a sestry tým, že minimálne pošlú na smetisko dejín tie politické „štandardné“ strany, ktoré akýmkoľvek pričinením spôsobili rozvrat v dnešnej multi-kulti Európe, tak to musíte urobiť vy, Európanky!
V najbližších voľbách, na všetkých úrovniach, dajte radšej svoj hlas takým stranám, ktoré by radi očistili tento kontinent od dovezených ilegálnych parazitov a násilníkov, ako aj od zradcov vlastných národov – od európskych vlastizradcov.
Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak v tejto dobe to platí tisícnásobne.

O vás, ženách, sa povráva, že ste slabším pohlavím. Naozaj? Možno čo sa týka iba vonkajšej telesnej schránky. Ženy sú silnejšie v citových prejavoch a v prijímaní z vyšších duchovných úrovní.
Každá správna žena, bez ohľadu na to či je matkou alebo nie, by mala byť strážkyňou plameňa túžby po Svetle a Pravde a naopak, každý správny muž by ju v tom mal podporovať a chrániť, pretože iba potom môže nastať harmonický vývoj rodiny ako základ zdravej spoločnosti.
Ale určite nie tak, ako je to dnes často vidieť na mnohých miestach Zeme, kde žena je iba slúžiacou gejšou a znamená pre svojho muža menej než vec alebo zver.
Ani jeden národ nemôže stúpať nahor, alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.

Až vtedy, keď žena bude znovu ženou a chlap chlapom, keď sa planéta Zem dožije zasľúbenej Ríše pokoja a mieru, naplnia sa prorocké slová zo Zjavenia Jána:
<A videl som NOVÉ NEBO a NOVÚ ZEM>


Február 2016
Jozef von Bratislava

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Článok od pána Jozefa Potúčka:

/Prevzaté z diskusného fóra ,,,okoun.cz/boards/nat98"/

 

 

333. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni (1683 – 2016)

 

 

Zdravím vospolok.
Môžete to zverejňovať, šíriť ďalej, čítať a pokiaľ by niekto mal čas, môžete to preložiť a poslať do sveta. 333. výročie od kresťansko-islamskej bitky pri Viedni
(12.9.1683 – 12.9.2016)

Viedeň víťazne prežila vo svojej histórii už dvakrát osmanské obliehanie a pokusy o jej obsadenie a následnú islamizáciu – prvé v roku 1529 a druhé v roku 1683.
Dňa 12. septembra 2016 si Európa pripomína 333. výročie od víťazného konca druhého osmanského obliehania Viedne. Je známe, že po prípadnom víťazstve pri Viedni mali turecké vojská v pláne tiahnuť priamo na Rím – Vatikán. Čo by asi po porážke Ríma nasledovalo, si každý aspoň trošku znalý z histórie (žiaľ, už aj v súčasnosti) vie živo predstaviť (napríklad islamské obsadenie kresťanského Konštantinopolu – dnešný Istanbul).
Porážka pri Viedni pred 333 rokmi znamenala na veľmi dlhú dobu – STOP ISLAMIZÁCII EURÓPY!
Je zaujímavé, že ako kresťanskí bojovníci tak aj osmanskí votrelci sa pred rozhodujúcou bitkou modlili k svojmu Bohu, resp. Allahovi, aby porazili protivníka. Ale víťazmi boli iba domáci kresťania, čiže tí, ktorí sa oprávnene bránili pred krvilačnými islamskými vražednými hordami a okupantmi. Tí zrejme čosi neurobili správne, keď napriek značnej prevahe prehrali a na takú dlhú dobu sa v Európe „odmlčali“.
Bude takto aj naďalej ktosi účelovo masírovať mozgy dnešných Európanov (EU-politickí vlastizradcovia a žiaľ, je to aj samotná hlava katolíckej cirkvi – pápež z Vatikánu!), že všetky hlavné svetové vierovyznania sa modlia k tomu istému a jedinému Bohu?!

Dnešná Viedeň znovu prežíva veľmi problematické chvíle s tureckým obyvateľstvom. Keďže Rakúsko (Viedeň) otvorene vylučuje v terajšej dobe prijatie Turecka do EU, vlastne tretíkrát chráni Európu pred jej zrýchlenou islamizáciou. 
Vieme, že v Afrike ako aj na Blízkom východe sú pripravované (kým asi?) milióny tzv. utečencov na pochod a obsadenie Európy. Iba náhodou (ako inak?) – prakticky všetci sú islamského vierovyznania...
Ako teda dopadne tretie „osmanské obliehanie“ Viedne – Rakúska – Európy? 
Tak toto zatiaľ ešte stále môžeš ovplyvniť aj TY, občan Európy! Ešte stále môžeš mnohé zmeniť a napraviť už v najbližších voľbách alebo v referende. Zatiaľ...

Dvoj-tisícročné tradície jednoduchého ľudu v Európe, napriek neľudskej a antikristovskej inkvizícii a mnohonásobnému zlyhaniu vatikánskej cirkvi, boli postavené na pravom kresťanstve, jeho morálnych hodnotách a večných Božích zákonoch, či Božích prikázaniach. 
Každý európsky národ, ktorý sa odvráti od Krista, je odkázaný na postupnú likvidáciu a zánik. Prijať do srdca Ježiša Krista neznamená, že sa prihlásime do nejakej náboženskej obce alebo cirkvi. Dnes už totiž žiadna cirkev nie je Božia!
Prijať Ježiša Krista, Syna Božieho, do svojho srdca, znamená predsa prijať Jeho SLOVO, Jeho UČENIE. To je jediná naša spása a záchrana. Aj bez cirkvi! Potom nám aj sám Pán BOH pomôže, tak ako sa to stalo neraz v minulosti – prostredníctvom zázrakov...

Postavme sa aktívne aj dnes na stranu víťazov 
a buďme v tejto ťažkej dobe pevní 
vo viere v konečné VÍŤAZSTVO PRAVDY!


plus:
Výzva ženám Európy 2016 
(slovensky + s nemeckými + s anglickými titulkami): 
https://youtu.be/uJ2AEP9YxQY
https://www.youtube.com/watch?v=L7L2EZ3hDSI 
https://www.youtube.com/watch?v=A2MJEvr6aHY 

Pomalá samovražda Európy - Výzva všetkým ľuďom dobrej vôle 2015 
(slovensky):
http://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Článok od pána Jozefa Potúčka:

/Prevzaté z diskusného fóra ,,,okoun.cz/boards/nat98", 12.11.2016/

 

Svedectvo jedného z tých, ktorý zvonil a „zvoní“ aj dnes.

 


ZVONIL SOM v NOVEMBRI 1989 koncu jednej totality,
ALE určite som vtedy NEZVONIL za to, aby...

Motto:
Väčšina dnešných ľudí, 
hoci chodia po slobode,
sú iba obyčajní otroci;
avšak existujú medzi nami ľudia,
ktorí v súčasnom novodobom otroctve
predsa len zostávajú slobodní.

Venované najmä mladej generácii: 
...ABY SA čo najskôr POMINULO VŠETKO NEŽIVÉ A NEPRIRODZENÉ, aby PRETRVALO IBA TO PRAVDIVÉ, ZDRAVÉ A PROSPEŠNÉ.

Počas roka oslavujeme, alebo si pripomíname rôzne výročia a pamätné dni, kedy si dávame aj predsavzatia a sľuby do budúcnosti. V rámci Československa sa v novodobých dejinách odohrali viaceré historické udalosti a premeny, ale jednou z najväčších prelomových celospoločenských udalostí bol NOVEMBER 1989.
Preto vám všetkým, ktorí ste sa snáď ešte nestratili úplne v rafinovane nastraženom matrixe, venujem aj ja toto moje OSOBNÉ SVEDECTVO. 
Môžete to čítať na spoločných spomienkových akciách, zverejniť na svojich stránkach, alebo poslať ďalej tým, ktorí snáď ešte „ŽIJÚ“ .....

*******

Som rodák z Bratislavy, priamo zo Starého mesta, a v novembrových a decembrových dňoch roku 1989 som sa vždy s určitým napätím, ako to dopadne, tešil na ďalšiu demonštráciu proti totalitnému systému na námestí SNP. Každý deň som navečer potichu odchádzal z domu s vedomím, že možno budem nocovať už inde – pod komunistickou vyšetrovacou lampou. Nestalo sa.
Prežili sme vtedy neuveriteľnú dobu zmien v celom Československu, kedy ľudia boli k sebe navzájom iní, otvorenejší, empatickí, bez strachu, usmievaví, všetko akoby sa zdalo lepšie a krajšie, optimistickejšie a milšie, akoby väčšine národa spadol nejaký kameň zo srdca. 
Pamätám si, ako by to bolo dnes. Po každej demonštrácii na spodku námestia SNP pri Priori, dnešné Tesco, príslušníci Verejnej bezpečnosti riadili dopravu a okoloidúce dievčatá ich obdarovávali bozkami, chlapi im podávali ruky, potľapkávali ich po pleciach, niektorí strážcovia poriadku dostávali dokonca aj kvetiny a odrazu – na nás civilov pôsobili obávaní príslušníci VB inak – ľudia prestávali mať z nich strach. Vtedy sme spoločne, akosi prirodzene, prežívali okrem iného aj slogan dnešnej polície: „Pomáhať a chrániť“.
Aj ten VLAK NEŽNEJ REVOLÚCIE (6.12.1989) z Bratislavy do Košíc a naspäť. To bola pre mňa ako vtedajšieho železničiara, zástupcu jedného z organizátorov tejto spanilej jazdy (ČSD-Východná dráha), snáď najemotívnejšia cesta železným tátošom po našom krásnom Slovensku. Po celej trase nám nadšení ľudia mávali a pozdravovali nás, plní nádejí v krajšiu budúcnosť. Aj známi herci a umelci s nami cestovali ( https://www.youtube.com/watch?v=eh809FDqMZg )
Úžasná doba nádejí a predsavzatí... 

Ach jaj! 
Kamže sa len vytratila tá radostná spontánnosť z čias Nežnej revolúcie? Žiaľ, dnes tu podvedome cítiť neidentifikovateľný, všadeprítomný STRACH a obavy zo všetkého možného a nemožného. Zábava? Prirodzená radosť a smiech sa postupne vytráca v čoraz primitívnejších a vulgárnejších show.
Kým v roku 1989 bolo heslom ulice „MY SME S VAMI!“, pretože na strane jednoduchých ľudí boli poväčšine naozajstné OSOBNOSTI, dnes je to úplne naopak. Osobnosti (až na zriedkavé výnimky) mlčia. A samozvané spoločenské a politické celebrity (aj bývalí spolupracovníci neslávne známej ŠtB) svojimi verejnými vlastizradnými skutkami iba dokazujú, že sú proti vlastnému národu, a tak niet sa čo čudovať, keď súčasnými ulicami ako odkaz ponižovaného a sklamaného ľudu znie čoraz hlasnejšie a varovnejšie: „MY SME TU DOMA!“
Naozaj, je mi ľúto vás, dnešných mladých ľudí, že tá nádherná atmosféra ohlasovanej pravdy a lásky v roku 1989, ktorá zvíťazí nad lžou a nenávisťou, sa postupne v silnejúcom „humanitárnom“ rinčaní zbraní a imaginárnych euro-hodnôt kamsi vyparila a dnes už nie je po nej ani chýru ani slychu. Fakt, máte to asi ťažšie, než my vtedy, keď sa spontánne aktivizovali študenti, umelci a osobnosti v boji za ľudské práva národa.
Pýtam sa verejne: Na akej strane ste dnes, herci, režiséri, textári, speváci, umelci, celebrity, novinári a masmédiá? Koho dresy obliekate teraz? Vari už len vopred pripravené „červené kartičky“, dodané na objednávku od zahraničných sponzorov, vás vedia vybudiť k boju za „demokraciu“...?!

Áno, ZVONIL SOM verejne opakovane na námestí Slovenského národného povstania kľúčmi koncu jednej totality a SOM na to dodnes HRDÝ. A napriek pribúdajúcim dôkazom, že to všetko bolo pripravené a zmanipulované, NEĽUTUJEM!
URČITE SOM V NOVEMBRI A DECEMBRI 1989 ZVONIL ZA TO, ABY som mohol v budúcnosti o svojom živote slobodne rozhodovať ja sám, bez obáv, že by som za svoj verejný osobný názor bol akýmkoľvek spôsobom pošpinený, prenasledovaný a „paragrafmi“ aj umlčaný.
ZVONIL SOM okrem iného aj za to, aby som namiesto výchovy „Komunistickým manifestom“ a podobnými hovadinami mohol svoju osobnosť rozvíjať aj po duchovnej stránke (nie cirkevnej!). 
Napríklad dodnes mám odloženú kópiu knihy, ktorá sa ako samizdat šírila po celom socialistickom Československu (poznámka pre mladých: verejné alebo domáce kopírky vtedy neexistovali!), pričom dnes je už táto kniha voľne predajná: „Raymond Moody – Život po živote“. Aj originál krásne ilustrovanej Biblie v rodnom jazyku si musel záujemca zaobstarať v bývalej Juhoslávii a potajomky doviesť sem.
Vďaka spoločenskej zmene som sa postupne dostal k takým NEHMOTNÝM POKLADOM, ktoré boli predtým na indexe, oficiálne neboli verejnosti prístupné, a ktorých hodnota sa nedá vyčísliť žiadnymi peniazmi, ani pompéznymi oceneniami, ani pochybnou slávou dnešnej „smotánky“. 
Aj ZA TOTO SOM okrem iného v novembri 1989 podvedome ZVONIL!

*******

ALE! 
URČITE SOM V NOVEMBRI A DECEMBRI 1989 NEZVONIL ZA TO, ABY...

NEZVONIL SOM, aby sme si znovu potrebovali na verejnosti spoločne spievať jednu z najpopulárnejších pesničiek vtedajších revolučných námestí „Sľúbili sme si LÁSKU, … PRAVDU len, … VYDRŽAŤ, …NOVÝ DEŇ“ (https://www.youtube.com/watch?v=FW2TZvdAOiQ) .
NEZVONIL SOM, aby sa „vláda jednej strany“ zmenila na vládu dvoch, zdanlivo protichodných straníckych skupín a koalícií, pravice versus ľavice, kresťanských versus sociálnych demokratov, konzervativcov versus republikánov, apod., ktorí hrajúc veľké divadlo pred verejnosťou v skutočnosti nechcú za žiadnych okolností pustiť medzi seba nikoho tretieho – tzv. NE-štandardné, NE-systémové politické subjekty a prirodzené osobnosti, ohrozujúce ťažko vytvorenú a pracne zabetónovanú „demokraciu“.
NEZVONIL SOM, aby som sa mohol po odchode posledného sovietskeho vojaka z územia Československa opäť „tešiť“ z toho, že nám na našom území pochoduje BAGANDŽA iného, veľmi ochotného, „dočasne umiestneného“ OKUPANTA, tentoraz zo západu, samozrejme ako inak, so súhlasom a na pozvanie v predklone stojacich trans-análnych domácich vlastizradcov (presne ako v roku 1968). Kde je tá sľubovaná NEUTRALITA, vy, červeno-modrí a dúhoví súdruhovia?!
NEZVONIL SOM, aby sme si komunistické heslo „Na večné časy so Sovietskym zväzom a nikdy inak““ zamenili za dnešné neo-marxistické: „Na večné časy s EU a NATO a nikdy inak!“
NEZVONIL SOM, aby NAŠI VOJACI kráčali ako nevítaní a nenávidení OKUPANTI po pôde ďalekých krajín s úplne inou kultúrou a svetonázorom, čiže tam, kde to pre naše vlastné štátne a národné záujmy nemá absolútne žiadny zmysel ani logiku, a hlavne nemá to ani patričnú podporu u nášho obyvateľstva. 
NEZVONIL SOM, aby sa naša armáda v rámci nejakej účelovo vytvorenej medzinárodnej koalície a „obranného“ paktu zapodievala viac činnosťou a ochranou cudzích agresívnych a dobyvačných záujmov v zahraničí, než ochranou vlastnej štátnej hranice a obyvateľstva.
NEZVONIL SOM, aby sme sa namiesto internacionálneho komunistického „revolučného boja proti triednemu nepriateľovi“ stali aktívnou súčasťou demokratického „celosvetového boja proti terorizmu“ – bez konca – s tým, že sa postupne ukazuje, KTO vlastne tento medzinárodný TERORIZMUS VYTVORIL, naďalej ho PODPORUJE a FINANCUJE (viď. kapitola „Udalosti, Politika, Ekonomika“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby naše národy, ktoré nikdy neviedli dobyvačné a koloniálne vojny proti iným národom vo svete, dnes „platili“ za spravodlivo sa vracajúce dôsledky bývalým, aj súčasným európskym kolonizátorom a novodobým otrokárom, ktorí s tým vlastne dodnes neprestali.
NEZVONIL SOM, aby naša vlasť, ktorá bola bez dlhov, mala po toľkých rokoch od Nežnej revolúcie v rámci „budovania demokracie“ čoraz väčší dlh, ktorý už nie je možné splatiť nikdy! Mimochodom, kto sú tí, komu sú vlastne všetky štáty sveta dlžné a kto je ten veriteľ, keď samotné USA, náš terajší najväčší vzor slobody a demokracie, majú dlh najväčší?
NEZVONIL SOM, aby sme „diktatúru proletariátu“ zamenili za rafinovanú diktatúru nadnárodných korporácií a finančných molochov, s prispením medzinárodných spolkov alebo neprehľadných a hlavne nezverejnených, utajovaných obchodných zmlúv (EU, TTIP, CETA, apod). 
NEZVONIL SOM, aby sa naše prísne štátne normy, chrániace obyvateľstvo pred neoverenými potravinami („É-čka“, GMO, apod.) a nehmatateľným znečisťovaním životného prostredia (infra-žiarenie, wi-fi, elektrosmog, atď.) prispôsobovali novým technológiám tak, že zohľadňujú vlastne iba zisk nadnárodných spoločností, samozrejme, za obrovskej reklamnej podpory masmédií (viď. kapitola „Chemtrails - Morgelons - HAARP – NWO“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby sa namiesto protiľudového sledovania agentmi komunistického „gestapa“ využil vedecko-technický pokrok na súčasné „monitorovanie“ občanov všadeprítomným okom „Veľkého Brata“, a to sofistikovanejšími metódami – presne podľa predlohy Orwellovho románu „1984“.
NEZVONIL SOM, aby v rozpore so sľubmi ústavných činiteľov nebola zabezpečená komplet BEZPLATNÁ zdravotnícka starostlivosť a školstvo – bez akýchkoľvek podmienok, ktoré má ustanoviť nejaký účelový zákon.
NEZVONIL SOM, aby naše skvele fungujúce poľnohospodárstvo bolo úplne zlikvidované, aby po vstupe do EU mali naši poľnohospodári oveľa menšie dotácie z Centrály než ich kolegovia na západe, a touto administratívnou direktívou neboli v rámci „slobodného“ EU-trhu vlastne konkurencie-schopní.
NEZVONIL SOM, aby sme sa stali potravinovo a priemyselne NESEBESTAČNÍ, pričom sme sa pre západ stali poväčšine iba stokou, kam nám za drahé peniaze v rámci voľného liberálneho obchodu ktosi milostivo predáva odpadkový treťotriedny tovar, ktorý by si tí istí dodávatelia nikdy nedovolili dodať na trh u nich doma – pod tou istou nálepkou a značkou.
NEZVONIL SOM, aby lesy, pôda a voda prešli do vlastníctva nadnárodných cudzích spoločností. Veď lesy, pôdu a vodu ste nestvorili vy, privatizéri, úžerníci a zradcovia národa! 
NEZVONIL SOM, aby najväčšia cirkev, popri špekulatívnej NE-odluke od štátu, využila dianie po Nežnej revolúcii na reštitúcie, čiže na obohacovanie sa vo svoj prospech a kšeftovanie s majetkami, ktoré pred stáročiami v rozpore s Božími prikázaniami nadobudla krvavým inkvizičným stredovekým terorom, pričom ani dnes nie je problém, s „požehnaním“ šéfov Vatikánu, elegantne a potichu sa zbaviť tých nepohodlných a neposlušných – vo vlastných radoch (viď. kauza Bezák).
NEZVONIL SOM, aby som znovu zažíval „ľudovú“ atmosféru všeobecnej cenzúry, zakázaných kníh, či filmov na indexe – v rámci politickej korektnosti. 
NEZVONIL SOM, aby sa pod rúškom ochrany práv dieťaťa cielene rozbíjali rodiny a násilím doslova kradli deti rodičom so súhlasom štátu a sociálnych služieb po vzore západu (viď. kapitola „Juvenilná justícia - Gender - Sexuálna výchova v EU“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby v budúcnosti boli na školských dotazníkoch pre prijímacie skúšky večné pojmy „OTEC“ a „MATKA“ vymazané a nahradené nemorálnymi pojmami „RODIČ 1“ a „RODIČ 2“, akoby bol niekto z nich podradnejší – menejcenný.
NEZVONIL SOM, aby sa naše maloleté deti už v predškolskom veku namiesto hrania sa s vláčikmi a bábikami oboznamovali s erogénnymi zónami (aj u opačného pohlavia), nevynímajúc aj „moderné“ sexuálne školské učivo, ako sa napríklad nasadzuje kondóm (viď. mnohé dnešné škôlky a školy na západe)!
NEZVONIL SOM, aby naši terajší NE-ľudoví politici v rámci Kalergiho plánu, PAN-Európske hnutie, zamenili poslušného „budovateľa komunizmu“ za nový druh nevedomého a politicky korektného MULTI-KULTI-GENDER mutanta – „EURO-SAPIENS“ (viď. https://www.protiprudu.org/coudenhove-kalergiho-plan-genocida-narodov-europy ).
NEZVONIL SOM, aby drvivá MENŠINA ROZKAZOVALA VÄČŠINE, aby minorita URČOVALA prostredníctvom agentúr zarábajúcich na príleve ilegálnych privandrovalcov, alebo domácich pedofilov a iných novo-vyprodukovaných „rodov“, nastrčených a zaplatených pajácov (hlavne v politike) majoritnému obyvateľstvu, aké „hodnoty“ sa budú odteraz uctievať a dodržiavať, a hlavne čo, resp. kto už viac nesmie byť ani len kritizovaný.
NEZVONIL SOM, aby naše dôchodky po desaťročiach pilnej práce boli menšie, než sú náklady štátu na jedného ilegálneho ekonomického parazita, tváriaceho sa ako vojnový utečenec (pozn.: koľkými bezpečnými krajinami bez vojny prešiel, až sa dostal ku nám?).
NEZVONIL SOM, aby bol americký vlastenec označený naším „intelektuálnym“ establišmentom ako príkladný „patriot“, ale taký istý vlastenec doma u nás bol tými istými vyškolenými „odborníkmi“ označený za extrémistu, prípadne nebezpečného radikála, „nácka“, apod.
NEZVONIL SOM, aby v štáte vyčíňali, ožobračovali a ničili životy tisícov jednoduchých ľudí rôzne „anjelské“ pôžičkové a úverové mafie, bytové mafie, exekučná mafia, apod.
NEZVONIL SOM, aby nevolení agenti mimovládnych agentúr, treťo-sektorových nadácií, cudzích mocností a predovšetkým záujmov mali u nás väčšie slovo než volení zástupcovia ľudu.
NEZVONIL SOM, aby na zvolenie prezidenta a zástupcov ľudu na všetkých úrovniach stačil TEORETICKY iba JEDEN jediný (!) volič (nulové kvórum), pričom „za odmenu“ nám, občanom, predstavitelia štátnej moci, ktorých si ale pravidelne volíme my sami, recipročne umožňujú účasť na referende, avšak na jeho právoplatnosť nám už určili NE-nulové, 50%-tné kvórum (!!!), čím až na malé výnimky si zabezpečili istotu nefunkčnosti každého budúceho ľudového hlasovania.
NEZVONIL SOM, aby naše súčasné politické „elity“ poukazovali na fašistov v slovenskom parlamente (...inak, ako je to možné, že práve títo držitelia ústavnej moci dovolili, aby sa tam vôbec nejakí „fašisti“ cez právoplatné voľby dostali?), ale naozajstný fašistický, neonacistický, pro-banderovský štátny prevrat na Ukrajine (odobrený v USA a v centrále EU) nikomu u nás nevadí, pretože súčasné „euro-hodnotové bruselské politbyro“ tento protiústavný puč označilo ako prejav nespokojnosti ľudových más so štátnou korupciou (viď. kapitola „Ukrajina 2014“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ ).
NEZVONIL SOM, aby som sa po rokoch „demokracie“ dočkal verejného vyjadrenia bývalého ministra spravodlivosti a sudcu Najvyššieho súdu SR, že na Slovensku bola PROTIÚSTAVNE potichu zamenená „prezumpcia neviny“ za „ PREZUMPCIU VINY“, takže podľa tohto odborného výkladu ústavného sudcu už v niektorých prípadoch nebude štát musieť dokazovať obvinenému vinu, ale OBVINENÝ (možno aj zatknutý spoza mreží) BUDE MUSIEŤ DOKAZOVAŤ SVOJU NEVINU! 

Kam to vlastne spejeme? Z blata do kaluže - z totality do totality. DOSŤ už!
Je toho ešte mnoho, ale zhrňme môj pohľad na budovanie „demokracie“ západného štýlu po Nežnej revolúcii – do jednej vety:
URČITE SOM V NOVEMBRI A DECEMBRI 1989 NEZVONIL V ULICIACH BRATISLAVY ZA TO, ABY BOLO POTREBNÉ ZVONIŤ ZNOVU !!!

*******

A čo budeš teraz robiť TY, mladý PERSPEKTÍVNY človek? 
Budeš mať aspoň toľko odvahy, koľko som jej ako mladý perspektívny strojný inžinier mal v roku 1989 ja? Si schopný prejaviť aj TY svoj názor verejne, a nečakať na to, že Ti niekto druhý spoza stola pošle „ZADARMINKO“ SLOBODU – trebárs emailom? (viď. animovaný film „Zvieracia farma“ http://www.titulky.vi-li-am.sk/ )
Alebo prenecháš aktivitu tým, ktorí ako veľmi dobre platení žoldnieri (za „judášsky“ groš) zaplnia ulice, aby splnili túžby našich spoločných vlastizradcov? Alebo si už zajatcom konzumu a trvalej masmediálnej masáže, či poslušným otrokom dlhového, korporatívneho fašizmu? 
Máš úver? Nemôžeš? Nevládzeš? Máš niečo iné na práci? Nemáš čas? Chceš sa zapodievať iba tým pozitívnym (negatívne fuj!)? Počkáš ešte, ako sa to celé vyvinie? Nezáujem? Pohoda?
Tak si potom NESŤAŽUJ! Nastupujúca totalita, na rozdiel od Teba, čakať a váhať nemieni! 
Sme na konci „cieľovej rovinky“, tesne pred vrcholom očisty Zeme, organizátori tohto chaosu už majú veľmi málo času, a „zdochýnajúca kobyla“ najviac kope práve tesne pred svojím uhynutím, aby strhla so sebou do jamy ….... aj TEBA!

My mnohí sme v novembri 1989 k organizovanému pádu jednej totality aktívne prispeli, veď bez ľudí by to predsa nešlo, ale teraz je to už len a len na vás, mladých, aby ste si svoju vlastnú osobnú budúcnosť a slobodu vybudovali a udržali sami. 
Súčasné dianie sa dá obrazne popísať asi tak, že sa ktosi spoza „opony“ neustále pokúša vohnať nás ako zblbnuté OVEČKY NA BITÚNKU do „lievika“, odkiaľ už niet návratu. Symbolicky, a napokon aj reálne, sa vo všetkých sférach života plazivo zavádza novodobý a zmodernizovaný, neslávne známy „Mníchovský fašistický diktát z roku 1938“: O NÁS – BEZ NÁS!

*******

Na záver:
Ak chce ľudský rod prežiť, nestačí zbúrať iba jednu prekážku, jednu totalitu, ale musia byť ZNIČENÉ a odstránené VŠETKY choré vredy a rozkladajúce sa mŕtvolne zbytky toho neživého, všetky nebezpečné jedovaté parazity a škodlivé systémy, brániace ľudstvu v harmonickom vývoji – pre život v súlade s prírodou a celým vesmírom.
Ak sa hovorí „Človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže“, tak záchrana z tohto bahna spočíva predovšetkým v pokornom hľadaní – najprv vo svojej VLASTNEJ HLAVE, vo svojom MYSLENÍ a KONANÍ, vo svojom SRDCI, aby si TY prirodzenou, vnútornou PREMENOU (DUCHOVNOU) zmenil potom nielen sám seba, ale automaticky aj okolitý svet – k lepšiemu! 
Najprv sa TY ZOBUĎ a OTVOR sa skutočnej PRAVDE a LÁSKE, až potom prichádza POMOC zhora, ktorú si každý jednotlivec, bez výnimky, zaslúži presne podľa dokonalého zákona: 

ČO ZASEJEŠ, BUDEŠ MUSIEŤ ZOŽAŤ!


Jozef Potúček 
občan Slovenskej republiky
 

 -----------------

Dovoľujem si uviesť link na video od pána Jozefa Potúčka:   /24.8.2017./

http://necenzurovane.net/potucek/p17.html

-----------------

 Svedectvo a spomienka pána Jozefa Potúčka na november 1989 - link na článok zo dňa 16.11.2017:

 https://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1068061695#article-1068061695

------------------

  Nové pozadie na obrazovku počítača od pána Jozefa Potúčka:

  Slovensko - My sme tu doma!

  https://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1068372681#article-1068372681 

--------------

  Link na video od pána Potúčka: 

  https://www.youtube.com/watch?v=gxDaUz7EPHA&feature=youtu.be 

----------------

  Link na video od pána Jozefa Potúčka - predvolebné EÚ video:

  https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-5-varovanie-pred-dvojitym-metrom-a-neomarxistickou-cenzurou-v-eu/

 ...................

  Nakoľko k videám pána Jozefa Potúčka uverejneným na ,,YouTube" sa nedá dostať, dovolím si uviesť jeho vyjadrenie o tom, že všetky nedostupné videá na YouTube sú dostupné na ,,rutube" a uvediem s linkami na ne:

 

K EU-voľbám 2019 som spracoval 5 video záznamov.< xml:namespace prefix = "o" />

Nakoľko som už od predminulého roka v nemilosti YOUTUBE, všetky tieto videá som bol nútený umiestniť iba na RUTUBE:

 

1/ Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.1) – Choď voliť a zabráň tým vlastnému zániku!

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-chod-volit-a-zabran-tym-vlastnemu-zaniku/

2/ Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.2): Výzva – ŽENY v Európe (v štyroch jazykoch – SK_CZ_EN_D):

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-2-vyzva-zeny-v-europe-v-styroch-jazykoch-sk_cz_en_d/

3/Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.3) – 0 tolerancia k NE-kultúre (v 7 jazykoch – D_EN_ESP_F_HR_IT_SK)

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-3-0-tolerancia-k-ne-kulture-v-7-jazykoch-en_d_esp_f_it_hr_sk/

4/ Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-4-nikdy-nedopustme-aby-taketo-nieco-bolo-u-nas-potrebne/

 

Piatu, záverečnú, časť predkladám aj s celkovým zhrnutím pod názvom:

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.5) – Varovanie pred dvojitým metrom a neomarxistickou cenzúrou v EU!

https://rutube.ru/video/5859df17afe38cd1baa8bda9fe14db88/

 

 

Veľa síl želá

Jozef Potúček

 

 

 

*******

 

text:

 

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.5) - Varovanie pred dvojitým metrom a neomarxistickou cenzúrou v EU!

 

Motto:

VADÍ-NEVADÍ, resp. čo vadí youtube komunite a čo nevadí?

 

Blížia sa ďalšie veľmi dôležité voľby – opäť sme na jednej z osudových križovatiek.

 

Mohli by sme sa teda takisto spýtať:

Čo VADÍ-NEVADÍ najvyšším predstaviteľom EU?

alebo… nemali by sa už konečne aj politické elity pýtať:

Čo VADÍ-NEVADÍ pôvodnému väčšinovému obyvateľstvu v EU?

 

Likvidácia pôvodného európskeho obyvateľstva pomaličky postupuje podľa plánu temných mocností – morálnym rozvratom zvnútra a násilím - prostredníctvom dovezeného teroru - zvonku.

V poslednej dobe sa v masovom merítku presunul LOV NA NEPOHODLNÝCH aj na internet. Na základe podnetov vyškolených udavačov sú blokované a rušené celé profily politicky nekorektných ľudí, skupín a organizácií, pričom amorálne a násilie propagujúce stránky a profily sú tými istými sveto-občianskymi cenzormi tolerované!

 

Aj ja som jeden z tých mnohých, ktorým bol ZRUŠENÝ KOMPLET CELÝ PROFIL NA YOUTUBE, kde som mal zverejnené desiatky videí.

Keď som pred 30-timi rokmi zvonil koncu jednej totality, nemyslel som si že zvoním počiatku novej – ešte horšej!. A preto som pre novodobých cenzorov a tyranov, ktorí mnohokrát pochádzajú práve z okolia vtedajších komunistických nomenklatúrnych kádrov, znovu nepohodlný.

Treba nás umlčať!

Ako prvé video, ktoré mi bolo zablokované na youtube, malo naozaj príznačný názov a boli to práve moje spomienky na Nežnú revolúciu 1989: „Zvonil som v novembri 1989, ale nezvonil som za ..."

Ako druhé (cca 15 minút po jeho zverejnení!) bola zablokovaná 3.časť cyklu dokumentov „Kultúra versus NE-kultúra v Európe“. Potom postupne prišlo aj na iné časti tohto cyklu.

Keď som pred EURO-voľbami 2019 znovu nahral na youtube „Výzvu ženám Európy“ v slovenčine, češtine, angličtine a nemčine, bol mi celý youtube profil vymazaný – akoby som vo svete YOUTUBE nikdy predtým ani neexistoval.

Takto nová totalita vymaže zo zemského povrchu – neskôr aj fyzicky – každého, kto sa proti nej postaví! Len sa tešme na mikročipy, kde budú uložené všetky naše osobné údaje! Bude stačiť stlačiť jedno tlačítko a prestaneme v tomto reálnom matrixe existovať...

 

Pozrime sa všetci spoločne na niektoré ukážky dvojitého metra vôkol nás.

Stránka ZOMRI doteraz funguje, nemá žiadne problémy, nikto ju neumlčuje, neblokuje a neruší, hoci už len za tie vulgárnosti a protislovenskú propagandu by si zaslúžili patričný trest.

S predstaviteľmi stránky ZOMRI spolupracovalo Lajčákové Ministerstvo zahraničia SR na EU-predvolebnom videu 2019 a aby toho nebolo ešte dosť a aby bola spoločenská prospešnosť stránky ZOMRI ešte viacej potvrdená, samotný predseda vlády SR Pelegrini oznámil, že pozve predstaviteľov ZOMRI aj na úrad vlády SR!

Aký je výsledok pôsobenia týchto protislovenských živlov, ktoré chodia na školy vymývať mozgy deťom a dospievajúcej mládeži? Akými úspechmi sa môžu pochváliť títo akože tolerantní humanisti a srandisti?

Bratislavský gymnazista Emil Hodál na webovej skupine “Volíme pronárodných kandidátov za prezidenta”, neskrýval svoju radosť, že Zuzana Čaputová vyhrala prvé kolo prezidentských volieb, a tak nám všetkým na Slovensku oznámil čosi veľmi optimistické a povzbudivé: „Tak Čaputová vyhrala a prvé, čo spraví je, že zatočí s opicami a antisemitmi, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených a budete prví, ktorých budeme strieľať. Nech žije EÚ! Nech žije Zuzana! Nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť!!”.

Zdesený extrémista Emilko sa následne verejne ospravedlnil a všetci, ktorí sa dlhodobo podieľajú na ničení slovenskej štátnosti, práva a normálnej rodiny, označili jeho počínanie ako satiru!

Naozaj skvelé! Po protiústavnom zrušení amnestií sa otvára ďalšia Pandorina skrinka...

Žiadne protesty Slušného Slovenska, žiadne sankcie z EU, žiadne demarše z Európskej komisie za štátne tolerovanie nenávistných prejavov a verejné vyhrážanie zavraždením na inak zmýšľajúcich ľuďoch!

Kde ste, prokurátori?! Kde ste teraz, komandá z NAKA?!

 

Ďalšia ukážka dvojitého metra v EU. Na youtube sú dostupné rôzne videá, z ktorých jasne vidno, akým smerom by dnešné mocenské elity chceli, aby sa uberala naša civilizácia – aké sú to tie ZÁPADNÉ HODNOTY!

Video „Keď Refresher a Alex Wortex udávajú životný štýl“ na kulturblog.sk poukazuje na jednu z ciest doslovnej pandémie zvráteností a nemorálností, ktorá sa sem valí z toho vysnívaného a ospevovaného západu.

https://www.youtube.com/watch?v=LyGAYVGZQxo

Dôkazom toho je aj rozhovor s „ALEX WORTEX - Preslávil ma sex s mackom“. https://www.youtube.com/watch?v=I2TA3qQ6OQ8 Toto video, ako aj iné podobného druhu na youtube, sa dajú nielenže bez obmedzenia veku pozerať, ale dokonca sa dajú aj v pohode stiahnuť na počítač. Rodičia! Nevadí vám to? Môžu tak urobiť aj vaše maloleté deti!

Ako samotná blogerka hovorí, v Amsterdame ju 70-ročná dôchodkyňa chválila a obdivovala, pričom naša slovenská 70-ročná dôchodkyňa by ju za to isté zrejme „ukameňovala“.

Ja sa pridávam samozrejme k tej našej, ešte neskazenej, dôchodkyni...

Vôbec by som sa neunúval zaoberať sa nejakou blogerkou, o ktorú v tejto veci vôbec nejde, ani ju vôbec neodsudzujem, je taká, aká je, naopak, uvedením tohto príkladu je ľahšie pochopiť čosi úplne iné, ale podstatné.

 

Na druhej strane keď vo svojom vlastnom mesačníku „Zem a vek“ jeho šéfredaktor Tibor Eliot Rostas iba odcitoval Ľudovíta Štúra a ďalších slovenských velikánov, tak na podnet progresívnych udavačov a tzv. slušných ľudí ho v skorých ranných hodinách navštívilo po zuby ozbrojené komando Národnej kriminálnej agentúry NAKA s namierenými automatickými zbraňami s laserovými zameriavačmi, ktoré okolo šiestej ráno mierili – aj na Rostasove maloleté deti!

Dovolili sme to dnes dôjsť až do takého bodu rozvratu v štáte, kedy je už nebezpečné byť vlastencom a vyznávačom vlastnej národnej kultúry a suverenity!

 

Podobných prípadov dvojitého metra štátnej moci je neúrekom nielen u nás doma ale aj v celej EU!

Čo sa vlastne za týmto dvojitým metrom skrýva? Kam smerujú dnešné štátne protiprávne a protiústavné príkazy a zákazy?

Zúfalstvo novej totality sa stupňuje, ale nemajte obavy, nepomôže im to. Maškarný bál sa končí, masky padajú – KRÁĽ JE NAHÝ! A oni sa už ani neskrývajú v tom ich smradľavom a jedovatom koktejli všetkého vlastného vyprodukovaného odpadu!

ĽUDSTVO SA PREBÚDZA ZO ZLÉHO SNA DIKTATÚRY SLUŠNO-HUMANISTOV A PROGRESÍVNYCH LIBERÁLOV!

 

***

Nemajte ani v mojom prípade obavy (1)!

Ani v jednom mojom videu som sa neprevinil žiadnym propagovaním amorálností, násilia, extrémizmu alebo terorizmu, čo som aj uviedol vo svojom odvolaní - bez úspechu. JA IBA VARUJEM! - pred tým, čo sa niekto snaží do našej kultúry a každodenného života postupne zaviesť ako platnú spoločenskú normu!.

Moja vina spočíva iba v tom, že napriek originálnym, mojou osobou vytvoreným videám som v zvukovom pozadí vlastného hovoreného textu na videu „VÝZVA – ŽENY EURÓPY!“ použil dve hudobné skladby, ktoré som si však pred vyše dvadsiatimi rokmi osobne kúpil poctivo na CD-čkach a mám ich doma doteraz. Ja som si za túto hudbu zaplatil, neobchodujem s ňou a nezarábam na nej!

Je jasné, že mnou vybraná hudba nebola hlavným dôvodom na zrušenie, dôvod spočíva v samotnom texte horemenovaného videa, ktoré nie je možné označiť ako ne-pravdivé, ale niekomu veľmi, ale veľmi nevyhovuje...

Hovoriť a zverejňovať Pravdu je dnes na euro-atlantickom internete väčšia vina, než verejná gender-likvidácia vlastnej kultúry, mládeže a rodiny! Propagácia vulgárností a perverzity, násilia a vraždenia NEVADÍ, VADÍ slušnosť a morálka!

 

***

Nemajte obavy (2)!

Je potešiteľné, že napriek zúfalej a celosvetovej neo-marxistickej propagande, ktorá iba svedčí o tom, že „ZDOCHÝNAJÚCA KOBYLA KOPE NAJVIAC“, sa čoraz častejšie odvažuje verejne prejaviť svoje postoje aj iná MLÁDEŽ, tá SLUŠNÁ, nie tá mládežnícka úderka, nazývaná „SOROS-JUGEND“, vedená zaplateným komparzom – k zdanlivej slušnosti, ktorá ale s pravou ľudskou slušnosťou a morálkou nemá absolútne nič spoločné.

Pokiaľ daňoví kriminálnici, úžerníci a netolerantní krikľúni, či vlastizradní akože umelci vedú dospievajúcu mládež k tzv. euro-slušnosti, tak naozajstní slušní ľudia sa musia od tohto iba s hnusom odvrátiť a zvoliť si inú cestu progresu a svojho vývoja.

Potom je už len na nás všetkých, či odhalenie skutočných zradcov národa využijeme a zúročíme tým, že AKTÍVNOU ÚČASŤOU vo všetkých blížiacich sa VOĽBÁCH si zvolíme iných vyslancov a poslancov, ktorí BUDÚ „KOPAŤ“ ZA NÁS – ZA PRAVDU!

 

Preto som sa rozhodol, že prispejem aj ja svojím malým dielom k znovu-nastoleniu práva a Pravdy nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.

Zverejnil som k tejto príležitosti 5 PREDVOLEBNÝCH EU_VIDEO 2019 ZÁZNAMOV, ktoré sú využiteľné kedykoľvek aj v budúcnosti:

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.1) – Choď voliť a zabráň tým vlastnému zániku!

https://rutube.ru/video/129cfd87543ab8c9a7bc50fa145a8251/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.2): Výzva – ŽENY v Európe (v štyroch jazykoch – SK_CZ_EN_D)

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-2-vyzva-zeny-v-europe-v-styroch-jazykoch-sk_cz_en_d/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.3) – 0 tolerancia k NE-kultúre (v 7 jazykoch – EN_D_ESP_F_IT_HR_SK)

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-3-0-tolerancia-k-ne-kulture-v-7-jazykoch-en_d_esp_f_it_hr_sk/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) – Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

https://rutube.ru/video/0d6621a0fb7a642f409d53894df775b5/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.5) – Varovanie pred dvojitým metrom a neomarxistickou cenzúrou v EU!

https://rutube.ru/video/5859df17afe38cd1baa8bda9fe14db88/

 

***

Nemajte obavy (3)!

Konečne si na youtube našli zámienku a zrušili celý môj profil! Zbytočná námaha, ovládam ruštinu! Všetky najdôležitejšie VIDEÁ, zrušené na youtube, som si preventívne zálohoval aj na RUTUBE.RU !

Môžete si ich zálohovať aj vy na svojich serveroch!

 

Ak moje videá poslúžia a pomôžu iba jednému jedinému človeku v tom, že sa z tmy nevedomosti a neinformovanosti obráti a vykročí k SVETLU a tým aj k vlastnému VYSLOBODENIU, tak to malo zmysel, pretože ……. JEDEN JE VIAC NEŽ NULA!

 

 

*******

Pod mojím menom a priezviskom sa na RUTUBE ťažko hľadajú všetky videá (alebo to možno neviem), preto pre úplnosť uvádzam tie vlastné video záznamy, ktoré nie sú považované za „cool“ dnešnou euro-atlantickou totalitou – (od najnovších po najstaršie):

 

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.1) - Choď voliť a zabráň tým vlastnému zániku!

https://rutube.ru/video/129cfd87543ab8c9a7bc50fa145a8251/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.2) - Výzva ženy Európy! (v 4 jazykoch - SK_CZ_EN_D)

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-2-vyzva-zeny-v-europe-v-styroch-jazykoch-sk_cz_en_d/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.3) - 0 tolerancia k NE-kultúre (v 7 jazykoch - EN_D_ESP_F_IT_HR_SK)

https://blog.infovojna.sk/predvolebne-eu_video-2019-c-3-0-tolerancia-k-ne-kulture-v-7-jazykoch-en_d_esp_f_it_hr_sk/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.4) - Nikdy nedopusťme, aby takéto niečo bolo u nás potrebné !!!

https://rutube.ru/video/0d6621a0fb7a642f409d53894df775b5/

Predvolebné EU_VIDEO 2019 (č.5) – Varovanie pred dvojitým metrom a neomarxistickou cenzúrou v EU!

https://rutube.ru/video/5859df17afe38cd1baa8bda9fe14db88/

 

0 Tolerance To NON-Culture (SK)

https://rutube.ru/video/c0ef748863a8bc5033ff5e4a2ba589f9/

0 Tolerance To NON-Culture (IT)

https://rutube.ru/video/a682df06768e674662a24a75668e0895/

0 Tolerance To NON-Culture (HR)

https://rutube.ru/video/5d376220551b383a1508cc5d486c283c/

0 Tolerance To NON-Culture (F)

https://rutube.ru/video/93cebbc50261ea2e6bb576ca6c775abb/

0 Tolerance To NON-Culture (ESP)

https://rutube.ru/video/b2a526c145b80553ca8d13e880458ac2/

0 Tolerance To NON-Culture (EN)

https://rutube.ru/video/29dc6983ad5afd95b3c84b6eaaef0438/

0 Tolerance To NON-Culture (D)

https://rutube.ru/video/cb8ecbaa44e8102174ec4cfb2eb9e8da/

 

Výzva - ŽENY v Evropě (CZ)

https://rutube.ru/video/e25f31dd8420ff656c9ab4206642b592/

Výzva - ŽENY v Európe 2017 (SK s textom bez titulkov)

https://rutube.ru/video/00b508e7386370fc54e81124572971af/

Výzva - ŽENY v Európe 2017 (SK komplet)

https://rutube.ru/video/d182e6c071b43c07c60cea3e224753f2/

Výzva - ŽENY v Európe 2017 (SK bez textu s titulkami)

https://rutube.ru/video/e7ba51123ff57382b8a7ab4f72294746/

Aufforderung - Frauen in Europa (D)

https://rutube.ru/video/dd5f70728abe187d962f6753a91ca2f9/

Appeal - Women in Europe (En)

https://rutube.ru/video/c85d06242a0df6ecd1c257bb22f4ced5/

 

Kultura versus NE-kultura v Europe 001 - Úvod a OBSAH, 1.diel

https://rutube.ru/video/2c17815886333abfdb82b22eb4cd5314/

Kultura versus NE-kultura v Europe 01 - UŽ IDÚ!

https://rutube.ru/video/3de47bbf76218d22970e37c6b57f10f3/

Kultura versus NE-kultura v Europe 02 - PRIŠLI SME K VÁM PRACOVAŤ

https://rutube.ru/video/df0b5514668d86f0931a355b1fd0af3b/

Kultura versus NE-kultura v Europe 03 - VÝCHOVA MALOLETÝCH A VZDELÁVANIE

https://rutube.ru/video/c75397a00947e32b2a306964bf55b4fb/

Kultura versus NE-kultura v Europe 04 - PEDOFILNÉ MANŽELSTVÁ – SEX S NEPLNOLETÝMI

https://rutube.ru/video/f6eb3c53c05fd1f4e1719243a76d7305/

Kultura versus NE-kultura v Europe 05 - ZAVEDIE EÚ AJ TIETO HUMANITÁRNE TRESTY?

https://rutube.ru/video/1d0ac62e660da488b525edf6878b815c/

Kultura versus NE-kultura v Europe 06 - HYGIENA A ZDRAVOTNÝ STAV PRICHÁDZAJÚCEJ KULTÚRY

https://rutube.ru/video/57871a04bcfb34cc6bf5cb7636f07419/

Kultura versus NE-kultura v Europe 07 - DÔSLEDOK MNOHOŽENSTVA – HĽADÁ SA SAMICA!

https://rutube.ru/video/da1e5a2e8b165692799fc358e79aff89/

Kultura versus NE-kultura v Europe 08 - VĎAKA TI, EURÓPA, ZA LÁSKYPLNÉ PRIJATIE!

https://rutube.ru/video/da613bd6efae9d355f253bdd4fa52f03/

Kultura versus NE-kultura v Europe 09 - ŽENY A SLABŠÍCH SI BUDEME VÁŽIŤ A OCHRAŇOVAŤ

https://rutube.ru/video/c8f3c2506fb27e97fffd966e47dfdc4f/

Kultura versus NE-kultura v Europe 10 - A BUDEME SA SNAŽIŤ O INTEGRÁCIU – ŠARIA

https://rutube.ru/video/376543b49844a6029d57bdf0320226be/

Kultura versus NE-kultura v Europe 11 - NEURÁŽAJTE ISLAM! ISLAM JE IBA JEDEN! ŽIADNY UMIERNENÝ!

https://rutube.ru/video/9b8cd8b84e8e21e98bc265848836abad/

Kultura versus NE-kultura v Europe 12 - VAROVANIA A HĽADANIE RIEŠENIA

https://rutube.ru/video/69c78aaecdf5343f5ba4d0feb4ef510f/

Kultura versus NE-kultura v Europe 13 - 2.diel OMAROVA ZMLUVA – HĽADANIE ODPOVEDÍ

https://rutube.ru/video/48cd776cf1331e4adf519b9686399524/

Kultura versus NE-kultura v Europe 14 - 3.diel POUČENIE A ZÁVEREČNÉ SLOVO

https://rutube.ru/video/3059deeb3aaa43bf53d5f606caae7e0f/

 

ROK 2019 - NÁVRAT K BOHU - Predpovede_Proroctvá_Výzvy

https://rutube.ru/video/15818d2635d29f6098cc38e61718a7cf/

 

Štefan Harabin o niektorých prezidentských právomociach

https://rutube.ru/video/fa0634ce7da8b605f8fcebf2245ea669/

 

Pán Lajčák. Trójsky kôň krajín V4? Slovenský trójsky kôň?

https://rutube.ru/video/2fd56a469b28d6bdcf088e7c31f0aa52/

 

Kňaz Kuffa a Mons. Piťha - nebezpečenstvo gender ideológie (september 2018)

https://rutube.ru/video/3cb500eedef4654c01140553b9662bbf/

 

Poslankyňa NRSR (SaS) Cigániková sa vážne pýta pána Mazureka (Informačná vojna 17.9.2018)

https://rutube.ru/video/db0c63991725241ee26909de10f1ddcd/

 

1488 = 14 stíhačiek F16, t.j. 8+8 (Dopoludnie na Infovojne s Adrianom 1.8.2018)

https://rutube.ru/video/e9ff9b924f6e58d821e835afa62c05ee/

 

23.07.2018 Pán Budaj - doporučenie človeka, ktorý zvonil v novembri 1989

https://rutube.ru/video/55cca5e61b944568cb5e63410a8c9099/

 

Harabin o Marakéšskej deklarácii 2018 a o migrantoch na Slovensku a výške ich sociálnych dávok

https://rutube.ru/video/a2bb7b39663dbfd1b57b48e7c5a844b9/

 

Je Suis Alfie! I Love Alfie! (spomienka na Alfieho Evansa - 6.5.2018 BA)

https://rutube.ru/video/07bc7f65bfb19d8a252864fd83f3157e/

 

VZKRIESENIE a pozdrav AHOJ! celému svetu versus Likvidácia kresťanstva (SK titulky)

https://rutube.ru/video/46852e8fd0a2733052a9d5202cb51530/

VZKRIESENIE a pozdrav AHOJ! celému svetu versus Likvidácia kresťanstva

https://rutube.ru/video/391cddebc98c59957a6289aee579e344/

 

Konferencia Bezpečnosť a obrana štátu 6.3.2018 (hosť - Vladimír Mečiar)

https://rutube.ru/video/dbf39e2b4d582cf3bb86d77ecda6a6e3/

 

Slovensko - MY SME TU DOMA !!!

https://rutube.ru/video/065efc198fa71c78a7b71ed5819e18d5/

 

Inauguračný ("FUTURE") prejav nového prezidenta (premiéra) Slovenskej republiky

https://rutube.ru/video/83ee222429ca6ac77108d38f08b119e2/

 

Generálmajor Emil Vestenický o utečencoch 6 56min ExtraTéma zostrih

https://rutube.ru/video/9039cbc7e24e0f56c6f176b67ef9fc74/

 

Zvonil som v novembri 1989, ale nezvonil som za ...

https://rutube.ru/video/fccc1042053a6da38b6f9ef043b55749/

 

Harabin - trestne oznamenie na Dzurindovu vladu

https://rutube.ru/video/cf43bfc12859bf43f6acf3483ea23488/

 

STOP ISLAMISATION in EUROPA – Wien, 12.9.1683 (SK-slovo + titulky)

https://rutube.ru/video/67dd2c19525cd739dfbb1ced2973dcd2/

STOP ISLAMISATION in EUROPA – Wien, 12.9.1683 (SK-slovo + bez titulkov)

https://rutube.ru/video/668b177e534ba91a6041f524fb19b458/

STOP ISLAMISATION in EUROPA – Wien, 12.9.1683 (bez SK-slova + titulky)

https://rutube.ru/video/71969ab6588ccd9c70d92e57f5457cf3/

 

Má SLOVENSKO ešte svoju suverenitu (od augusta 2017)?

https://rutube.ru/video/a41bcef1ec677431c6aa20da777bf735/

 

Vladimír Mečiar - architekt a zakladateľ novodobej slovenskej štátnosti

https://rutube.ru/video/5ba9ff2510dfd0cacc017aaa843d691e/

 

VÝZVA---Pomalá samovražda Európy

https://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/https://rutube.ru/video/674eba9f90facc84cd021f61a7995b96/

 

Rozklad rodiny - novodobé otroctvo - riešenie (1.časť z 3)

https://rutube.ru/video/70435a8789b64dd99150e8b6e63192d1/

Rozklad rodiny - novodobé otroctvo - riešenie (2.časť z 3)

https://rutube.ru/video/e597182945e77027c45f4e933962a877/

Rozklad rodiny - novodobé otroctvo - riešenie (3.časť z 3)

https://rutube.ru/video/5478c863a8efc561c798174f3e411500/

 

 Všetky aktuálne moje videá, uložené na RUTUBE, ktoré nie sú považované za „cool“ dnešnou euro-atlantickou totalitou, je možné si prehrať  TU 

------------

    11.6.2019 - Uvádzam ďalšie video od pána Jozefa Potúčka:

                       https://rutube.ru/video/7e01475d8e70bdf20339238eb73ab51f/
                       https://www.youtube.com/watch?v=_Iv_eIG90yg

-------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist