Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

K 66. výročiu narodenia pani Natálie

 

 

66. výročie narodenia pani Natálie.

 

17. júla 2016 je 66 rokov od narodenia pani Natálie de Lemeny – Makedonovej.

17. júla 2016 je 19 rokov, kedy  pani Natália prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela na Zemi.

 

66 rokov mal Abdrushin heď opustil hrubohmotnosť tejto Zeme.

 

Pani Natália otvorila a naplnila tieto proroctvá:

Izaiášovo: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."

Zjavenie Jána: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."

3. fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráľ celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 111, 112:

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane. Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.

Iba JEJ DAL BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.

 

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 95:

,,...A potom som sa ešte opýtala, že ,,prečo som ja dostala toto poslanie?“ A on povedal, že ,,ono by to nikto nedokázal...“

 

TOPlist