Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Kométa ISON‚ Hale-Bopp‚ prelet

                                ÚVAHA O KOMÉTE ISON

Príspevok k téme kométy/8.8.2013./:

 

Tento rok prelietavajú resp. budú prelietať v blízkosti Zeme zhruba štyri kométy, ktoré sú pozorovateľné hrubohmotne resp. sú viditeľné aj voľným okom. Celkom určite majú veľký vplyv na dianie na Zemi, lebo v jej blízkosti zanechávajú svoju hmotu aj energiu. Možno, že v blízkosti Zeme prelietavajú v súčasnosti aj iné kometárne telesá, ktoré nie sú viditeľné hrubohmotne, to však ja neviem.

 

Dovolím si odcitovať z prednášky č. 73 z Poselství Grálu od Abdrushina, vydané Nakladatelstvím Hlas Zlín, 1996,  ,,Velká kometa“:

 

...,,Bude to trvati léta až k tomuto bodu a další léta, než se Země opět z tohotu vlivu vybaví. A pak bude očištěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a radosti obyvatel.

Nikdy nebyla Země krásnější, než  bude potom. Proto má každý věřící hleděti do budoucnosti s klidnou důvěrou a nelekati se, nechť přijde v příštích letech cokoliv. Dovede-li pln důvěry vzhlížeti k Bohu, nestane se mu nic zlého.“...

 

            V knihe Večné zákony 1 píše pani Natália de Lemeny – Makedonová o Veľkej kométe  na str. 251, 252, 253:

            ...,,Pôsobením kométy sa bude oddeľovať pravé od nepravého, rovné od krivého. Buď sa krivé narovná, alebo sa zlomí a zničí. Pravda začne víťaziť.“...

 

...,,Okrem zvestovania očisty, hviezda zároveň oznamuje splnenie Božieho prísľubu – blízky príchod Syna človeka na Zem – jeho narodenie.“...

 

V knihe Večné zákony 2 už pani Natália de Lemeny – Makedonová píše o Veľkej kométe podrobnejšie  a to na str. 111 v otázke č. 123:

 

...,,Pri pobyte na Zemi zažil Abdrushin na vlastnej skúsenosti, ako sa temní snažia všemožne zavádzať ľudí, aby nespoznali Pravdu a nevyvíjali sa správne. Preto poskytol ľuďom okrem Slova ďalšiu duchovnú pomoc. VYSLAL Z PRADUCHOVNA DO HMOTNOSTI HVIEZDU, KOMÉTU, KTORÚ VEDCI NAZVALI HALLEHO – BOPPOVOU KOMÉTOU. Minulý rok od marca bola viditeľná aj voľným okom. Jej účinky sa budú prejavovať duchovne aj hmotne ešte niekoľko rokov, až DO ZAĆIATKU TISÍCROĆNEJ RÍŚE.“...

 

Pani Natália píše o kométe Halle – Bopp ešte vo VZ 2 aj na str. 232 v otázke č. 274 a tiež sa o nej zmieňuje aj vo svojich rozhovoroch s čitateľmi jej kníh na stretnutí v Košiciach 6. októbra 1998 / na svoje meniny/. Uvediem citát z tohto stretnutia z knihy ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou“ od pána Jozefa Potúčka:

 

Na str. 34 tejto knihy: ...,,Lebo táto kométa má veľmi veľa duchovnej energie v sebe a jej lúče, aj keď už nie je viditeľná, tak stále ... ona bola len preto viditeľná, aby ste vedeli, že je tu, sa na chvíľu ukázala ..., a jej pôsobenie, jej účinky stále sú tu.“...

 

Spomínaná kométa ISON, ktorá sa blíži teraz k Zemi bude najbližšie k Slnku dňa 28. novembra 2013.  Tento deň je deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej.  Áno bude najbližšie k SLNKU, ale nie k ZEMI! Najbližšie k Zemi bude iného dátumu, neviem ktorého.

Navyše podľa údajov zverejnených na astro.cz bude táto najbližšia vzdialenosť k Slnku až kritická, dokonca môže byť aj sebazničujúca, teda je veľká pravdepodobnosť, že kométa ISON blízky prelet pri Slnku ,,neprežije“... A vynára sa otázka – bola by dráha tejto významnej kométy tak naplánovaná, že by sa mohla pri Slnku ,,sebazničiť? Podľa môjho názoru sa mi to zdá  nepravdepodobné. Ale to už nech si každý uváži sám...

 

 Veľká kométa – Halle-Bopp,  prelietala najbližšie k Zemi dňa 22. marca 1997 a  bola aj dlhšie obdobie roku 1997 viditeľná voľným okom. Od roku 1997 je teraz v roku 2013 šestnásť rokov. Je zaujímavé, že 16 rokov -  teda obehov Zeme okolo Slnka zodpovedá presne 26 obehom planéty Venuše okolo Slnka. Teda planéta Venuša určitým spôsobom znásobuje tento rok aj účinky kométy Halle- Bopp z roku 1997.

 

Kométa ISON podľa môjho názoru tiež pôsobí na tu už jestvujúce účinky kométy Halle- Bopp posilňujúco tzv. interferenčne. Podobne ako aj ostatné kométy, ktoré tento rok prelietajú okolo Zeme.

 

Takto to chápem ja a takýto mám na túto vec názor, nikomu ho nevnucujem a každý môže k tomu zaujať stanovisko podľa svojho uváženia a skúmania.

 

                                                                                             

Doplnenie/15.10.2013./

 

 

Osobne si myslím, že kométa ISON je normálnou ,,bežnou“ kométou, ktoré prelietajú okolo Zeme. Teda, že nie je toho istého druhu ako kométa Halle-Bopp, o ktorej píše pani Natália a ktorá je tou Veľkou kométou, o ktorej píše Abdrushin v Posolstve Grálu.

Prečo? Pretože to podľa mňa nie je potrebné. Prečo by mala prísť ďalšia ,,Veľká“ kométa, keď účinky tej pravej sú stále tu a budú sa prejavovať, ako píše pani Natália, duchovne aj hmotne až do začiatku tisícročnej ríše?

Terajšia prílišná horlivosť v pripisovaní účinkov Veľkej kométy Halle-Bopp kométe ISON, spočíva v netrpezlivom očakávaní vyvrcholenia Veľkej očisty. To práve oberá o čas a silu uskutočniť svoju duchovnú premenu, ktorá je tým najlepším očakávaním vyvrcholenia Veľkej očisty. A možno – aj nechtiac – to potlačuje význam aj pochopenie príchodu kométy Halle-Bopp. Veď pani Natália píše vo Večných zákonoch 1 na str. 252:

 

 ,,Okrem toho, že hviezda je znamením súdu – očisty, je zároveň OZNAMOVATEĹKOU SPLNENIA BOŹIEHO PRÍSĹUBU O BLÍZKOM PRÍCHODE SYNA ĆLOVEKA NA ZEM – O JEHO NARODENÍ.“

 

Kométa Halle-Bopp bola najbližšie k Zemi 22. marca 1997. Od tohto dátumu po dátum narodenia Imanuela 28. 11. 1998 uplynulo 616 dní, čo tiež znamená peknú symboliku, lebo číslo 616 je presne dvojnásobkom súčinu čísel 28 a 11.

 

Pozn.: Ak by mala mať kométa ISON taký význam, aký patrí Veľkej kométe, celkom určite by nebola jej dráha ,,naprogramovaná“ tak, že by mohla s veľkou pravdepodobnosťou pri Slnku zaniknúť resp. sa rozštiepiť na menšie fragmenty. Veď tak by sa ani nemusela hmotne k Zemi vôbec priblížiť, prípadne len jej nejaká časť.

Abdrushin píše v Posolstve grálu – vydavatelství Hlas Zlín - 1996 v prednáške č. 73 Velká kometa:

,,Její jádro jest naplněno vysokou silou, obaluje se hmotností a bude tím viditelnou i pro pozemské lidi. Jiste a neúchylně sleduje kometa svou dráhu a bude na úrovni v pravou hodinu, jak bylo předurčeno již  před tisíceletími.“

Pani Natália hovorí v rozhovore so svojimi čitateľmi v Košiciach dňa 6.10.1998 – z knihy - Jozef Potúček – Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny-Makedonovou: ,, ...,,Lebo táto kométa má veľmi veľa duchovnej energie v sebe a jej lúče, aj keď už nie je viditeľná, tak stále ... ona bola len preto viditeľná, aby ste vedeli, že je tu, sa na chvíľu ukázala ..., a jej pôsobenie, jej účinky stále sú tu.“...

 

Nič sa nedeje len tak. Ani prílet kométy ISON. Celkom určite má svoj význam a účel. Má určite svoje účinky aj na našu Zem ako som sa vyjadril v predchádzajúcom príspevku.

A možno ... má nám niečo ,,povedať“!

Preto mňa osobne zaujala práve skutočnosť, že s veľkou pravdepodobnosťou pri Slnku kométa ISON zanikne. Ale aj nemusí a bude viditeľná viac či menej, podľa toho, aká časť z nej pri Slnku ,,prežije“. Bude prelietať okolo Zeme práve dňa 26. decembra 2013. Prečo zdôrazňujem práve ten dátum 26. decembra? No preto, lebo práve pred deviatimi rokmi v roku 2004 dňa 26. decembra bolo extrémne silné zemetrasenie na Sumatre, ktoré vyvolalo obrovské cunami a pri ktorom zahynulo až 230 000 ľudí!!! Bola to obrovská katastrofa, pri ktorej sa vychýlila zemská os rotácie a zvýšila sa aj rýchlosť zemskej rotácie.

 

Vnímam to tak, že niečo môže prísť, ale nemusí, resp nemusí v takej intenzite!!! Záleží to asi na nás...!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist