Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zaujímavé symbolické údaje‚ čísla

 

 

V Zborníku nezaradených prednášok od Abdrushina je prednáška s názvom 18. duben 1937.

Vieme dobre, že 18. apríl (duben) je deň Abdrushinových narodenín.

V tejto prednáške sa píše, že veľký národ (nemecký) zlyhal ako povolaný národ a tiež, že židovský národ zlyhal ako povolaný národ pri Ježišovi. Obidva národy tu spomína Abdrushin ako povolané národy. A že: ,,... všetka milosť a ochrana, všetko požehnanie a pomoc Božích pomocníkov bude odobratá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a daná inému, malému národu. Národu, ktorý verný svojej tradícii vždy stáť pri Pravde Božej, pilne a verne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa podľa neho žiť a tým sa urýchlene pripravuje stať vyvoleným národom služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy. Šťastný národ!“

Je zaujímavé, že od 18.apríla 1937 do 13. marca 1998 je 99 ucelených obehov Venuše okolo Slnka, čo znamená, že Venuša pri svojom obiehaní okolo Slnka bola 18. apríla 1937 rovnako natočená voči Slnku ako 13. marca 1998.

A práve 13. marec 1998 je dátum počatia pani Natálie a 28. november 1998 je dátum narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny -  Makedonovej.

 

Od narodenia Abdrushina na Zemi 18.4.1875 po narodenie Imanuela - Kráľa tisícročnej ríše pani Natálii de Lemeny Makedonovej 28.11.1998 je niekoľko ucelených obehov Zeme okolo Slnka (123) plus 1 obeh Venuše okolo Slnka.

Od narodenia Natálie de Lemeny Makedonovej 17.7.1950 po narodenie Imanuela 28.11.1998 je niekoľko ucelených obehov Venuše okolo Slnka (77) plus 1 obeh Zeme okolo Slnka.

V Zborníku nezaradených prednášok píše Abdrushin v prednáške s názvom 18. DUBEN 1937, že všetka milosť a ochrana Božích pomocníkov bude odňatá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a bude daná inému - MALÉMU NÁRODU. 18. duben je dňom Abdrushinových narodenín.

17.júla 1992 bola vyhlásená ZVRCHOVANOSŤ Slovenskej republiky. 17.júl je dňom narodenín pani Natálie de Lemeny -  Makedonovej. Vskutku výstižná symbolika.

 

Syn Človeka Abdrushin opustil hrubohmotnosť Zeme dňa 6.12.1941. Pani Natália de Lemeny -  Makedonová sa narodila 17.7.1950. Tieto dátumy spája štrnásť ucelených otočení Venuše okolo Slnka, čo je významná symbolika.

Syn Človeka Abdrushin sa narodil 18.apríla 1875, apríl je štvrtý mesiac v roku. Pani Natália de Lemeny Makedonová sa narodila 17.júla 1950, júl je siedmy mesiac v roku. Teda 4. a 7. Vzájomnou kombináciou súčtu a súčinu týchto čísel dostávame nasledovné: 4 krát 7 je 28 a 4 plus 7 je 11. Imanuel budúci Kráľ tisícročnej ríše sa narodil 28.11.1998. Rok 1998 bol pani Natáliou zvestovaný ako rok, kedy sa narodí Imanuel a rovnako november roku 1998. November je 11. mesiac v roku, čo je práve súčtom spomínaných čísel 4 a 7 a 28 je súčinom týchto čísel. Teda 28. november 1998, čo je dátum narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny - Makedonovej.

 

 
TOPlist