Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Prechody a dúha

 

Prechody Venuše a Merkúra cez slnečný disk

V slnečnej sústave je Zem treťou planétou od Slnka po Merkúre a Venuši. Prirodzene, že nastávajú momenty, kedy sa dostane obiehajúca bližšia planéta okolo Slnka nielen do jednej roviny, ale aj do jednej priamky so Slnkom a Zemou. Sú to podľa astronómov vzácne astronomické úkazy, lebo sa stávajú síce pravideľne, ale s veľkými časovými odstupmi.

                Napr. Venuša ,,prechádzala cez slnečný disk“ v 19. storočí 9.12. 1874 a o osem rokov neskôr, 6.12.1882 a opakovalo sa to až v 21. storočí v rokoch 2004 a 2012 a to 8.6.2004 a 6.6.2012.

                Všimnime si, že prechody Venuše sa uskutočnili v roku 1874, teda jeden rok pred narodením Abdrushina Syna Človeka, Ducha Pravdy na Zemi a v roku 1882, čo je zasa sedem rokov po narodení Abdrushina. Prechod Venuše v roku 2004 bol šesť rokov po narodení Imanuela pani Natálii – budúceho Kráľa tisícročnej ríše a v roku 2012, čo je štrnásť rokov po narodení Imanuela. Navyše prechod Venuše v roku 1882 bol 6. decembra a vieme, že 6. decembra v roku 1941 Abdrushin opustil hrubohmotnosť tejto Zeme. Ďalej prechod Venuše v roku 2012 bol 6. júna, čo bolo presne štrnásť rokov od Najnovšieho odkazu Imanuela vyvolenému národu prijatého 6. júna 1998 a zverejneného v úvode knihy Večné zákony 2 od pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.

                Roky prechodov Venuše cez slnečný disk sú zaujímavé aj čo do iných udalostí na Zemi. Napr. rok 2004 – rok vstupov Slovenska do NATO a EÚ, rok, kedy 26.12.2004 bolo veľmi ničivé megazemetrasenie na Sumatre s dopadom na celú zemeguľu, lebo sa rozpukala zem v obrovských diaľavách a vychýlila zemská os,  zrýchlila sa rotácia Zeme a zahynulo vyše 230 000 ľudí.

                Rok ďalšieho prechodu Venuše 2012 je veľmi diskutovaný rok práve v súvislosti s kalendárom Mayov a dátumom 21.12.2012. Navyše 28. novembra 2012 na výročie narodenia Imanuela na Zemi pani Natálii bolo zatmenie Mesiaca. Zatmenie Mesiaca bolo aj v deň počatia pani Natálie 13.3.1998.

                Planéta Merkúr v posledných rokoch prechádzala cez slnečný disk 15.11.1999, 7.5.2003 -  úkaz bolo možné pozorovať aj na Slovensku, potom nastal prechod Merkúra 8.11. 2006, ktorý nebol pozorovateľný na Slovensku a ďalší prechod teraz 9.5.2016 – pozorovateľný aj zo Slovenska.

6.6.2012 – prechod Venuše – bol v znamení Blížencov, kde vládnucou planétou je Merkúr,

9.5.2016 – prechod Merkúra – bol v znamení Býka, kde vládnucou planétou je Venuša,

                Zaujímavé je, že práve od 17. júla 1997, kedy pani Natália prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela na Zemi, po 7.6.2012, teda 1 deň po prechode Venuše bolo /7 x 777/ dní, čo je /777+777+777+777+777+777+777/ dní – 21 sedmičiek.

                A navyše od 17.júla 1997 po 8.5.2016, teda 1 deň pred prechodom Merkúra, bolo 6870 dní, čo je presne desaťnásobok obehu planéty Mars okolo Slnka, lebo doba obehu Marsu okolo Slnka je 687 dní.

V tento deň - 8.5.2016 - bolo to v nedeľu, uverejnili v správach Topky.sk krásnu fotografiu obrovskej dúhy, ktorá obopínala celé mesto Považská Bystrica – celý tento článok mal názov - ,,Martin uvidel z okna božský výjav nad Slovenskom: FOTO farebnej svätožiary nad mestom.

 Táto fotografia dúhy je veľmi nápadne podobná dúhe zobrazenej na obraze od Rafaela -  Madona di – Foligno, ktorý je uverejnený v knihe Večné zákony 3 od pani Natálie de Lemeny – Makedonovej na str. 57.

Po zväčšení obrázku okrem  dúhy nad mestom podobnej tej popisovanej z 8.5.2016, v strede pod dúhou je vidno akoby padajúci meteorit alebo kométa /?/

Z Biblie vieme, že dúha symbolizuje zmluvu medzi Bohom a ľudstvom. Je spomínaná v Zjavení Jána, 10.kapitola.

Dúha ako slovo sa z angličtiny prekladá ako dažďový oblúk (rainbow), alebo len oblúk (arch). Rovnako ako dúha sa v angličtine pomenováva aj slovo “luk”.

Vieme, že luk je symbolom strelca. Aj astrologické znamenie Strelca je zobrazené s lukom. No a v angličtine sa strelec prekladá ako “archer” (odvodené od slova arch - oblúk).

Rafael: Madona di – Foligno:          

Fotografia z Topiek – dúha nad Považskou Bystricou 8.5.2016 – 19:56 hod:

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_of_Foligno

http://www.topky.sk/cl/13/1546021/Martin-uvidel-z-okna-bozsky-vyjav-nad-Slovenskom--FOTO-farebnej-svatoziary-nad-mestom

 

 

 

Miroslav Ivánek,  10.5.2016.

TOPlist