Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Z Večných zákonov 1‚2‚3:

Večné zákony 2 - z proroctiev

 

Večné zákony 2, str. 122-123, ot. č. 138:

  1. Vojna Arabov – moslimov so svetom. / Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením/.

Z proroctva, ktoré pani Natália prečítala z UFO – magazínu v jej televíznom vystúpení  v TV Markíza v relácii ,,V tieni“ dňa 4. 2. 1998.

 

Večné zákony 2, str. 282-283, ot. č. 304:

O tom, že Imanuelovo narodenie je plánované v takom pokročilom veku matky, svedčí zápis v Sibylinom apokryfe zknihy ,,Čo predpovedala Sibyla“, vydavateľstvo Nezávislost, r. 1990:

Verš 18a: ,,Na konci štyridsiatich rokov oťarchavie istá žena v Galilei v deviatom veku“.

Verš 18b: ,,Anjeli zletia z nebies na Zem, do rovnakých šiat ako ľudia sa poobliekajú a budú pomedzi nich chodiť.“

Verš 18c: ,,V tých časoch  zjavia sa dva národy Gog a Magog a najväčšiu časť zeme zničia.“

Je to už dávno predpovedaná vojna Arabov spomínaná aj v najnovšom Imanuelovom proroctve, ktoré som dešifrovala na str. 122-123. Neskôr sa do vojny zamieša i Čína a vyvolá celosvetovú atómovú vojnu.

Verš 18d: ,,Keď sa tie národy objavia, porodí žena syna vo veku, ktorý sa potom začne nazývať ,,vek vekov“.

Počas vojny, ktorá bude pustošiť najprv Áziu a potom aj Európu, žena porodí syna, ktorý nebude obyčajným človekom, keďže sa obdobie jeho narodenia bude nazývať ,,vek vekov“.

-----------------------

 

Z Večných zákonov 1,2,3:

Večné zákony 3, str.22 – Zjavenie Jána – Apokalypsa -12. Kap. 1. Verš, vydanie s Labuťou na titulnej strane:

,,Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá Slnkom, pod nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“

,,Tento symbolický obraz vysvetlím iba čiastočne, lebo ostatné detaily sa majú objasniť a doplniť až po narodení Imanuela." (Poznámka: Táto posledná veta je iba vo vydaní knihy s Labuťou na titulnej strane).

Večné zákony 3, str. 23:

,,Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo porodí.“

Drak, teda jemnohmotný Lucifer sa bude snažiť o zničenie Imanuela nielen hneď po jeho narodení, ale ešte aj v tehotenstve a to nadprirodzeným spôsobom – čiernou mágiou. Preto sa v 2. Verši píše: ,, Bola ťarchavá a kričala v bolestiach...“ Keby som napísala aké jemnohmotné útoky občas zažívam, ktoré sa prejavujú aj navonok fyzickými ťažkosťami v tehotenstve, málokto by mi to veril. Nesnažia sa zničiť len moje dieťa, ale aj mňa. Pred tehotenstvom som tieto  stavy nikdy nemala. Imanuel občas toto týranie dopustí, lebo potom dotyčný mág dostane takú ranu od neho, že jeho nadprirodzené schopnosti sa podstatne oslabia.

Večné zákony 1, str. 283, posledný odsek:

,,Podľa 2. verša žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach...

Keby jej utrpenie sa týkalo len pôrodných bolestí, nebolo by treba o tom písať, veď tie bývajú prirodzené. Spomínaný obraz mal poukázať na strašné utrpenie, ktoré bude znášať pri plnení svojho poslania priamo od Lucifera. Podľa zákona rovnorodosti jeho vplyv môže vydržať iba žena rovnakého pôvodu, ktorá si uvedomuje svoju úlohu a dobrovoľne podstúpi túto obeť, ktorá je nevyhnutná pre oslabenie jeho moci ako aj padlých anjelov. Ľudia nemajú poznať vopred cieľ a dôsledky tejto obete – dozvedia sa o nej až neskôr v tisícročnej ríši.“

Večné zákony 2, str.167, ot. č. 186:

Otázka: Podľa Biblie by ste mali počas tehotenstva alebo tesne pred pôrodom znášať strašné bolesti spôsobené  Luciferom. Nebojíte sa? Alebo už viete, čo to bude?

Neviem, čo to má byť, ani sa na to nepýtam. Keby som to mala vopred vedieť, tak by mi to bolo oznámené. Mám iba nové pokolenie upozorniť na to, že nech by sa so mnou alebo s malým Imanuelom stalo čokoľvek, budeme vzkriesení a po očiste sa vrátime na Zem.

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 111, 112:

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane. Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.

Iba JEJ DAL BOH tú schopnosť OTVORIŤ tieto proroctvá a NAPLNIŤ ich.

Večné zákony 2, str. 277, 278, ot. č. 298:

Otázka: Čo vlastne symbolizuje opis Imanuelovej matky z 12. Kapitoly Zjavenia Jána –Apokalypsy: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť ... A drak sa postavil pred ženu, aby zhltol jej dieťa... Stane sa to naozaj počas vášho tehotenstva alebo pôrodu?

Táto udalosť sa už stala na duchovnej úrovni. A to vtedy, keď som mala písať o narodení Imanuela. Lucifer ma pokúšal preto, aby som nemohla ,,porodiť“ Imanuela, teda napísať o jeho narodení. Moje psychické utrpenie bolo v Zjavení vyjadrené pôrodnými bolesťami. To, že sa drak postavil pred ženu, znamenalo, že Lucifer prišiel duchovne až ku mne, keď mi chytil ruku,abysom nepísala. Jeho obeťou by nemohla byť žena, ľudský duch, lebo z hľadiska nižšieho duchovného pôvodu by s ním nemohla zápasiť, aby ho prilákala zo skrýše na Zem.

Vyslanie bezbytostného Imanuelovho lúča spôsobilo, že celé moje teložiarilo ako Slnko. Zároveň tento opis vyjadruje moje duchovné spojenie s Imanuelom, keď som sa stala jeho ženou. Mesiac pod nohami ženy symbolizoval čas, kedy sa to odohralo. Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny.   

Po tomto duchovnom pôrode sa niečo podobné odohrá aj na hmotnej úrovni, avšak omnoho bolestnejšie. Ľudia majú poznať môj duchovný pôvod, aby vedeli, že utrpenie, ktoré mám ešte na Zemi znášať, nie je mojou zlou karmou, ale poslaním obeťou pre zničenie temna na Zemi.

Večné zákony 2, str. 286, ot. č. 306:

Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu,. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.

Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu.

 

Večné zákony 2, str. 15:

Ďalšiu úlohu som mala splniť napísaním knihy o bezbolestnom pôrode pomocou vlastného jogistického programu, ktorý som si vytvorila počas mojich dvoch tehotenstiev. Obe deti som porodila úplne bez bolesti. O tejto metodike podrobne píšem v mojej knihe Gravidjoga.

Večné zákony 3, str. 53:

,,Počúvajte Slovo Pánovo.
Vaši bratia, čo vás nenávidia,
Čo vás odstrkujú pre moje meno,vravia:
,,Nechže sa oslávi Pán
/Nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili/
Nech vidíme našu radosť!“
Oni však budú zahanbení.
/Nebudú hodní zažiť zázrak – Imanuelovo narodenie/

Porodila prv, než kvílila,
Prv, než ju obkľúčili bôle,

Porodila chlapca. /Imanuelova matka/
Kto takéto počul? Kto podobné videl?
,,Či ja otvorím život a rodiť nedám?
/Keď som dal počať, nedovolím porodiť?/
Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
/Keď porodila, neukážem sa?“/

Večné zákony 1, str. 321:

Dostali ste na to odpoveď?

Áno, ale vraj nie úplnú, lebo ešte všetko, čo bolo snom zjavené, nemáme poznať.  Prečo som teda nevidela Imanuela ako kráľa, ale iba v peknom bledosivom obleku? Má to znamenať, že keď si vezme do opatery svoj ľud, nebude ešte kráľom. Musí sa to stať skôr, lebo opustím Zem predčasne.

 

Večné zákony 3, str. 29:

Termín pôrodu nemá nikto vopred vedieť, tak ako nikto vopred nepoznal termín jej počatia.

---------------

 

 

Večné zákony 1, str. 287:

Najvyspelejší z vyvoleného národa budú žiť po očiste na Sione a v Jeruzaleme. Ostatní zachránení budú vrátení na Zem na rôzne miesta. V 14. Kapitole, 4. verši sa uvádza, že vyvolení sú to tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Nemyslí sa to doslovne. Nepoškvrnenosť a panenstvo sa viaže na duchovnú čistotu, teda panici sú tí, ktorí sa nedali zviesť nijakými vášňami, temnými vodcami a náboženstvami. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny, hovorí 5. verš. Ich výrazným znakom je, že sú pravdiví, najmä v svojich skutkoch, a očistení od negatívnej karmy. Budú žiť na novej pôde, skyprenej zemetrasením v Jeruzaleme, lebo všetko staré bude tam už vtedy zničené. Ich prirodzený, jednoduchý život sa bude postupne zdokonaľovať, avšak úplne iným spôsobom než predtým- duchovným. Bude to obdobie prípravnej fázy na tisícročnú ríšu počas dospievania Imanuela.

 

Večné zákony 1, str. 322:

Podľa večných zákonov je to žena, ktorá tvorí prechod k novému svetu, teda aj k novému pokoleniu. To neznamená, že mi pritom nebudú nápomocní aj muži. Z vyvoleného národa vyrastú neskôr spoluspravovatelia tisícročnej ríše, ktorých si Imanuel v dospelosti vyberie sám.

Pred napísaním tejto knihy aj počas práce na nej som bola vyzvaná a usmerňovaná, aby som sa stretla so všetkými, ktorých Imanuel plánoval ako mojich pomocníkov. Napriek tomu, že sa považovali za ctiteľov Abd-ru-shina, nechopili sa mojej výzvy a svojej úlohy, aby mi pomáhali. Sami sa tak pripravili o výsadu, ktorú im poskytol Imanuel. Nahradili ich teda iní – materialisti, ktorí sa objavili v núdzi a pomohli mi úlohu dokončiť. V prípravnej dobe na tisícročnú ríšu, ktorá sa začne Imanuelovým detstvom, sa vraj pri mne znovu objavia bez môjho pričinenia.

 

Večné zákony 1, str. 270:

Hviezda Syna Človeka bude sledovať duchovné vyžarovanie ľudí a chrániť ich pred katastrofickými udalosťami rôzneho druhu . Ak však odmietnu ponúkané pomoci zhora a nechajú sa od nich odviesť temným pôsobením, stratia svoju vyvolenosť a budú si ju musieť znova vyslúžiť ťažkým utrpením v súde, ktorého mohli byť ušetrení.

 

 

Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina, vydavatelství Hlas Zlín, 1997, prednáška - 18. Duben 1937, str. 166, 167:

            ,,Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrne přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Šťastný národ!“

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 108, rozhovor v štúdiu – 7.11.1998:

,,Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného, a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa ktorý, ale že bude to malý národ.“

Posledné prednášky pre verejnosť od Abdrushina, Odpovede na otázky, str. 164, Otázka – Krišnamurti:

,,Čím viac pokročí prichádzajúca núdza, tým častejšie bude volanie po Synovi Človeka, tom jedinom pomocníkovi v núdzi. Stále mohutnejšie sa bude prebúdzať túžba po ňom, až konečne v najvyššom zúfalstve ho spozná to umierajúce Nemecko a získa jeho pomoc. Ak sa toto nestane, zostane iba zánik a potom povstanú iní povolaní na mieste zlyhávajúcich, takže vedenie ku vzostupu ľudstva nakoniec môže  pripadnúť inému národu, ktorý ho ako vodcu privolá, lebo len na ňom spočíva úspech, nie však na ľuďoch, nakoľko ich úloha a ich povolanie spočíva len v spoznaní tohto vodcu! A na toto sú schopnosti nemeckého ducha najvhodnejšie.“

Večné zákony 2, str. 16:

            Odpoveď na túto otázku nesúvisí len s národnosťou, ale najmä s duchovnou podstatou človeka. Poviem to iba v skratke. Možno sa budete čudovať, ale dnešní Slováci sú vlastne pôvodný židovský národ zo staroveku, ktorý je vyvolený a chránený Bohom. Tento národ prešiel počas tisícročia dlhého vývoja takmer všetkými národnosťami a dnes, v čase súdu, resp. očisty, je vtelený na Slovensku. Dokonca ho vedie jeho bývalý staroveký vodca Mojžiš, ktorý ho vyviedol z Egypta do novej vlasti, Kanaánu. Aj dnes je poverený podobnou úlohou priamo od Boha.

            Súčasný štátny znak Slovákov hovorí tiež o tom, že sú chránení zhora, teda Bohom. Tri kopce naznačujú Božiu trojicu a dvojitý kríž symbolizuje dvojnásobnú Božiu ochranu.

-----------------

 

Pani Natália vo Večných zákonoch 2 v otázke č.138 :

Otázka: Proroctvo, ktoré ste prečítali z UFO-magazínu vo vašom televíznom vystúpení, mi nie je celkom jasné. Môžete mi ho dešifrovať a prípadne aj zdôvodniť, prečo ho považujete za pravé?

 

Moje vysvetlenie, prečo som toto proroctvo prečítala, vystrihli v televízii pre nedostatok času, preto to zopakujem. I keď nepoznám jeho autora Schwanberga, viem iste, že mu ho nadiktoval Imanuel, lebo on sám ma na proroctvo upozornil a pomohol mi ho vyložiť.  Do redakcie UFO-magazínu prišiel list so spomínaným proroctvom bez udania adresy a mena odosielateľa, podpísal sa pravdepodobne pseudonymom. Uvádzam celé proroctvo s mojimi vysvetleniami v zátvorke:

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva/Tigra.           /toto obdobie trvá astrologicky asi do 15.2.1999/, čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

  1. Vojna Arabov – moslimov so svetom. / Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnzm duchovným poznaním a nie utrpením/.
  2. Všetky cirkvi a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu /keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí a nebude z ich sekty/. Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.
  3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.
  4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.
  5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoh tvar.
  6. Vyhynú niektoré druhy stromov.
  7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela, a iní, aj ja, autor proroctva. /Krajiny všetkých spomenutýchvládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené./.
  8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta. / zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel – Syn Človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn múže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu, znamená to, že zostúpil dolu nad hmotnosť, aby už pripravoval a riadil akciu ,,príchod v oblakoch“.

Ďalšia časť proroctva – Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta – oznamuje, že sa tento rok narodí – časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel/.

  1. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí. /Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie aj pravdivosť kníh Posolstva Grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili/.

Proroctvo je vo Večných zákonoch 2 na strane č. 122 – 123, otázka č. 138:

 

Večné zákony 1, str. 321:

Hviezda, ktorá vo mne vyvolala pocit strachu, znázorňovala negatívnu, nadpozemskú bytosť – Lucifera a tiež to, že jeho moc v tom čase ešte nebude obmedzená, ale naopak, spôsobí niečo strašné – atómovú vojnu a s ňou spojenú prírodnú pohromu, ktorú nebude možné na Zemi prežiť

Večné zákony 1, str. 281:

Osma až šestnásta kapitola opisujú hrôzy, ktoré sa môžu stať pred ,,súdnym dňom“ alebo aj po ňom. Pri ich pozornom štúdiu čitateľ pochopí, že ide o dôsledky a prejavy atómových vojen. Môžu vyvolať choroby, utrpenia a smrť rôzneho druhu a následne aj záplavy a zemetrasenia.

 

Večné zákony 1, str. 282:

Šiesta poľnica ohlasuje uvoľnenie ,,anjelov“, ktorí majú vyvolať vojnu na východe pri rieke Eufrat. Táto vojna /atómová/ by mala zničiť asi jednu tretinu ľudstva. Je to Joelom a Izaiášom spomínaná vojna pred ,,súdnym dňom“, ale môže to byť aj ďalšia neskoršia vojna.

 

Večné zákony 2, str. 282-283, ot. č. 304:

Vyvolený národ som mala pozbierať v krátkom čase, tesne pred očistou, aby temno nemalo čas ešte ho zviesť, ako sa o to usiluje v Hnutí grálu vytváraním dogiem. Dokonca aj z mojej prvej knihy vyberajú temní členovia výroky, ktoré v iných súvislostiach vykladajú nesprávnym spôsobom, aby spochybnili moje poslanie. Najväčšou ochranou pred zvedením je dobrá znalosť Posolstva grálu a mojich kníh, lebo len z nevedomosti môže človek prijať nesprávne výklady.

O tom, že Imanuelovo narodenie je plánované v takom pokročilom veku matky, svedčí zápis v Sibylinom apokryfe zknihy ,,Čo predpovedala Sibyla“, vydavateľstvo Nezávislost, r. 1990:

Verš 18a: ,,Na konci štyridsiatich rokov oťarchavie istá žena v Galilei v deviatom veku“.

            Otehotnela som, keď som mala skoro 48 rokov, teda na konci štyridsiatich rokov. Galilea napovedá iba to, že táto tehotná žena bude žiť v národe, ktorý je pôvodným židovským národom. Ten sa v deviatom veku, čiže v poslednom období starého sveta inkarnoval inde. Jeho pôvodná krajina bude v očiste prvá napadnutá a spustošená.

 

Verš 18b: ,,Anjeli zletia z nebies na Zem, do rovnakých šiat ako ľudia sa poobliekajú a budú pomedzi nich chodiť.“

            Aby jej tehotenstvo temno nezmarilo, bude chránená na Zemi vtelenými anjelmi čiže vyššími duchmi a bytosťami. Naozaj ma obklopujú, sú to moje pomocníčky. Okrem toho sme v duchovnom styku aj s anjelmi, ktorí zostúpili dolu s Imanuelom.

Verš 18c: ,,V tých časoch  zjavia sa dva národy Gog a Magog a najväčšiu časť zeme zničia.“

Je to už dávno predpovedaná vojna Arabov spomínaná aj v najnovšom Imanuelovom proroctve, ktoré som dešifrovala na str. 122-123. Neskôr sa do vojny zamieša i Čína a vyvolá celosvetovú atómovú vojnu.

Verš 18d: ,,Keď sa tie národy objavia, porodí žena syna vo veku, ktorý sa potom začne nazývať ,,vek vekov“.

Počas vojny, ktorá bude pustošiť najprv Áziu a potom aj Európu, žena porodí syna, ktorý nebude obyčajným človekom, keďže sa obdobie jeho narodenia bude nazývať ,,vek vekov“.

 

Večné zákony 2, str. 293:

Svet má na obzore atómovú vojnu, ktorá by v extrémnych dôsledkoch privodila úplné vyhladenie života....

...Ak sa pozrieme do Biblie – Zjavenia Jána – a čo hovorili apoštoli s Ježišom o posledných dňoch ľudstva, nájdeme tam jasný popis nášho dnešného sveta i prejavy atómovej vojny a jej dôsledkov, ako aj obrazné symboly a náznaky o masovom presune a evakuácii ľudstva mimo Zeme.

Večné zákony 2, str. 297:

Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchrannú akciu pripravení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pani Natália de Lemeny – Makedonová opustila hrubú hmotnosť 4.12.1998, teda v decembri. Celý november 1998, kedy bolo zvestované narodenie Imanuela na Zemi, bola tu - na Zemi.

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 94, predposledný odstavec, /stretnutie s čitateľmi v Humennom – november 1998/:

 

,,Keď som tam začala hneď upozorňovať na nedostatky o tom stotožnení Syna Človeka, všetko mi to tam sedelo, tak som cítila, že vnímam dobre. A keď prišla tá dvanásta kapitola, kde vlastne išlo o narodenie Imanuela a to, že tá žena bude mať duchovné potomstvo, ...  ešte deň predtým mi dcéra hovorila svoj sen, ako ma videla, že som bola unesená praduchovným telesom. Videla ma v mojom duchovnom tele, bola som obrovská, a videla aj ľudí takých... ako prenasledovaných a že ... že mi niečo hrozilo a že v poslednej chvíli zbadala UFO, ako priletelo a ako ma ... ako ma zobralo. Taká bola šťastná, že úplne odpadla ... a vtedy som to spojila, že vlastne ... však to som ja.“

 

Pri otvorení Zjavenia Jána – 12.kapitoly z Biblie pani Natália vo Večných zákonoch 1,2,3. spomína, že popisované bolesti a utrpenie sa netýkajú iba pôrodných bolestí, ale skôr bolestí spôsobených ,,niečím/niekým/ iným...“.

Analogicky podobne sa to zrejme týka aj bolestí popisovaných v III. knihe proroka Izaiáša – 66. kapitoly uverejnenej aj vo VZ – 3 na 53. strane, /resp. 54. strane vo vydaní knihy VZ – 3 s labuťou na titulnej strane/:

,,Počúvajte Slovo Pánovo.
Vaši bratia, čo vás nenávidia,
Čo vás odstrkujú pre moje meno,vravia:
,,Nechže sa oslávi Pán
/Nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili/
Nech vidíme našu radosť!“
Oni však budú zahanbení.
/Nebudú hodní zažiť zázrak – Imanuelovo narodenie/

PORODILA PRV, NEŽ KVÍLILA,
PRV, NEŽ JU OBKĽÚČILI BÔLE,

Porodila chlapca. /Imanuelova matka/
Kto takéto počul? Kto podobné videl?
,,Či ja otvorím život a rodiť nedám?
/Keď som dal počať, nedovolím porodiť?/
Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
/Keď porodila, neukážem sa?“/

/Poznámka: ... blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili .../

Večné zákony 1, str. 283, posledný odsek:

,,Podľa 2. verša žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach...

,,Keby jej utrpenie sa týkalo len pôrodných bolestí, nebolo by treba o tom písať, veď tie bývajú prirodzené. Spomínaný obraz mal poukázať na strašné utrpenie, ktoré bude znášať pri plnení svojho poslania priamo od Lucifera. Podľa zákona rovnorodosti jeho vplyv môže vydržať iba žena rovnakého pôvodu, ktorá si uvedomuje svoju úlohu a dobrovoľne podstúpi túto obeť, ktorá je nevyhnutná pre oslabenie jeho moci ako aj padlých anjelov. ĽUDIA NEMAJÚ POZNAŤ VOPRED CIEĽ A DÔSLEDKY TEJTO OBETE – DOZVEDIA SA O NEJ AŽ NESKÔR V TISÍCROČNEJ RÍŠI .“

 

Dokazuje to aj spomenutím toho, že vo svojej knihe Gravidjoga o BEZBOLESTNOM pôrode pomocou vlastného jogistického programu porodila svoje obe deti úplne bezbolestne:

 

Večné zákony 2, str. 15:

,,Ďalšiu úlohu som mala splniť napísaním knihy O BEZBOLESTNOM PÔRODE pomocou vlastného jogistického programu, ktorý som si vytvorila počas mojich dvoch tehotenstiev. OBE DETI SOM PORODILA ÚPLNE BEZ BOLESTI. O tejto metodike podrobne píšem v mojej knihe Gravidjoga“.

Večné zákony 3, str.22 – Zjavenie Jána – Apokalypsa -12. Kap. 1. Verš:

,,Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá Slnkom, pod nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“

,,Tento symbolický obraz vysvetlím iba čiastočne, lebo ostatné detaily sa majú OBJASNIŤ A DOPLNIŤ AŽ PO NARODENÍ IMANUELA.“ - /Pozn.: Táto veta je iba vo vydaní knihy Večné zákony 3, kde je na titulnej strane labuť/

 

Večné zákony 3, str. 23:

,,Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo porodí.“

,,Drak, teda jemnohmotný Lucifer sa bude snažiť o zničenie Imanuela nielen hneď po jeho narodení, ale ešte aj v tehotenstve a to nadprirodzeným spôsobom – čiernou mágiou. Preto sa v 2. verši píše: ,, BOLA ŤARCHAVÁ A KRIČALA V BOLESTIACH ...“ Keby som napísala aké jemnohmotné útoky občas zažívam, ktoré sa prejavujú aj navonok fyzickými ťažkosťami v tehotenstve, málokto by mi to veril. Nesnažia sa zničiť len moje dieťa, ale aj mňa. Pred tehotenstvom som tieto  stavy nikdy nemala. Imanuel občas toto týranie dopustí, lebo potom dotyčný mág dostane takú ranu od neho, že jeho nadprirodzené schopnosti sa podstatne oslabia“.

Večné zákony 2, str.167, ot. č. 186:

Otázka: Podľa Biblie by ste mali počas tehotenstva alebo tesne pred pôrodom znášať strašné bolesti spôsobené  Luciferom. Nebojíte sa? Alebo už viete, čo to bude?

Odpoveď: Neviem, čo to má byť, ani sa na to nepýtam. Keby som to mala vopred vedieť, tak by mi to bolo oznámené. Mám iba nové pokolenie upozorniť na to, že NECH BY SA SO MNOU ALEBO S MALÝM IMANUELOM STALO ČOKOĽVEK, BUDEME  VZKRIESENÍ A PO OČISTE SA VRÁTIME NA ZEM.

-------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist