Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

zaujímavé časové súvislosti

Vitajte na stránke slnkomesiac.weblahko.sk v sekcii zaujímavé časové súvislosti

 

Súvislosti - 1.

 

Pani Natália sa narodila v roku 1950. Keď od tohto roku odpočítame 33 rokov, dostaneme rok zvestovania fatimských proroctiev 1917.

            Keď od zvestovania 3. fatimského proroctva dňa 13.7.1917 odpočítame 3300, teda 33 stoviek dní, dostaneme pozoruhodný dátum a to 30.6.1908.Tento dátum je deň, kedy prišlo k dosiaľ nevysvetlenej najväčšej explózii vesmírneho telesa na Zemi – Tunguzského meteoritu.

            Keď od tohto roku 1908 odpočítame 33 rokov, dostaneme rok narodenia Abdrushina na Zemi 1875.

 

 

 

1875–––-33 rokov–––-1908–––9 rokov–––1917–––-33 rokov––––––––1950

 

18.4.1875–––33 rokov––––30.6.1908––––33 x100 dní––––13.7.1917––––33 rokov––––-17.7.1950.

 

1875–––––––––––––42 rokov––––––––––-1917

 

                                      1908––––––––––––––42 rokov–––––––––––––-1950

 

 

1875––––33 rokov–––-1908––––––-33 rokov–––––1941–––9 rokov–––1950

 

6.12.1941–––––-14 obehov Venuše okolo Slnka–––––––––––––––17.7.1950.

 

 

18.4.1875 narodenie Abdrushina na Zemi––54 obehov Venuše okolo Slnka–––-30.6.1908.

 

30.6.1908––147 obehov Venuše okolo Slnka––28.11.1998––––narodenie Imanuela na Zemi pani Natálii.

 

 

30.6.1908–––––-33 x 100 dní–––––––13.7.1917.

 

 

1908––––1 x 9 rokov––––1917

 

                                    1917––––––9 x 9 rokov–––––-1998

 

1908–––––––––––––––––––––––10 x 9 rokov––––––1998

 

 

 

 

Navonok to vyzerá ako spleť čísel, letopočtov, rokov a dátumov. Ale pri čítaní textu z nadhľadu, čitateľ zistí, že sa tu vyskytujú tie isté alebo podobné čísla prípadne ich celočíselné násobky. A v tom je práve zaujímavá symbolika.

Veď číslo 33 je všetkým známe. Syna Božieho Ježiša ľudia ukrižovali, keď mal 33 rokov.

Abdrushin opustil hrubohnotnosť Zeme, keď mal 66 rokov. Aj 33 aj 66 je deliteľné číslom 11.

 

 

Číslo 9 je známe najmä tým, že doba tehotenstva trvá 9 mesiacov. Deviaty mesiac v roku je práve september, v ktorom vyšlo v roku 1997 aj Nové evanjelium od pani Natálie.

 

Jedenástym mesiacom v roku je november a práve 28. novembra 1998 – 28.11. 1998 sa narodil Imanuel pani Natálii.

 

 

No a ukázalo sa, že dôležitý časovo hierarchický bod je aj dátum dopadu Tunguzského meteoritu na Zem, veď rozdiel od dopadu meteoritu po dátum zvestovania 3. fatimského proroctva Prakráľovnou je 9 rokov a celočíselne presne na stovky dní, teda ani nie na desiatky – 3300 dní. 3300 = 50 x 66.

 

 

 

Súvislosti – 2.

 

1)         28.11.2013 bolo 15. výročie narodenia Imanuela pani Natálii.

                                                                                                

Vtedy bol prelet kométy ISON najbližšie Slnku a jej rozpad..

Veľké zapnutie – viď príspevok pána Jozefa Potúčka na fóre ,,okoun...“.

 

Zároveň bolo vtedy presne 103 obehov Venuše okolo Slnka od narodenia pani Natálie 17.7.1950.

Tiež bolo 117 obehov Venuše od odchodu Abdrushina z hrubohmotnosti Zeme 6.12.1941.

 

 

30.6.1908 – dopad a explózia neznámeho vesmírneho telesa na Zem – Tunguzský meteorit

15.2.2013 – dopad a explózia tzv. Čeľjabinského meteoritu na Zem.

27.8.1883 – explózia sopky Krakatoe v Indonézii

27.9.2014 – explózia sopky Ontake v Japonsku.

 

 

2)         29.1.2013 – (bližšie nešpecifikovaná osobná skúsenosť).

 

Od 29.1.2013 po narodenie Imanuela pani Natálii 28.11.1998 je presne 23 obehov Venuše okolo Slnka.

 

Od 29.1.2013 po narodenie Abdrushina 18.4.1875 je presne 224 obehov Venuše okolo Slnka.

 

Od 30.6.1908 – Tunguzský meteorit po 29.1.2013 je presne 170 obehov Venuše okolo Slnka.

 

Po 17 dňoch bol Čeľjabinský meteorit – 15.2.2013.

 

 

3)         27.9.2014 – explózia sopky Ontake v Japonsku.

 

 

Od 27.9.2014 po 13.7.1917 – 3.fatimské proroctvo - je presne 158 obehov Venuše okolo Slnka.

 

Od 27.9.2014 po 27.8.1883 – explózia sopky Krakatoe – je presne 213 obehov Venuše okolo Slnka, teda od explózie sopky Krakatoe po 13.7. 1917 je presne 55 obehov Venuše okolo Slnka.

 

 

 

29.1.2013–––303dní––-28.11.2013––––303dní––27.9.2014.

 

 

Z uvedeného vidno symbolické spojitosti prostredníctvom celých obehov Venuše okolo Slnka  dátumov narodenia Abdrushina na Zemi 18.4.1875 a narodenia Imanuela na Zemi 28.11.1998 a dátumu 30.6.1908 (Tunguzský meteorit), následne potom 29.1.2013.

 

Ďalej je vidno podobná spojitosť dátumov s dátumom zvestovania 3. fatimského proroctva 13.7.1917 a dátumu 27.9.2014 (sopka Ontake), či predtým 27.8.1883 (sopka Krakatoe).

 

Ukázalo sa, že od 30.6.1908 po 13.7.1917 je presne 3300 pozemských dní. Sú tam dve trojky.

Od 29.1.2013 po 28.11.2013 je 303 pozemských dní, takisto ako od 28.11.2013 po 27.9.2014. Takisto sú v tom čísle dve trojky.

 

Urobme nasledovné matematické operácie:

 

3300 – 303 = 2997

 

Keďže v predchádzajúcich číslach 3300303 v každom figurujú samé trojky, vydeľme výsledok číslom tri:

 

2997 : 3 = 999

 

No a keď sú v každom čísle tie trojky dve, vynásobme tento druhý výsledok dvojkou a dostaneme:

 

999 x 2 = 1998

 

Myslím, že uvedená ,,náhoda“ nepotrebuje komentár.

 

 

Doplnenie:

 

 

Jednoduchou matematikou s číslami 3300 a 303 počnúc ich odpočítaním sme dospeli k dôležitému číslu 1998, ktoré je rokom narodenia Imanuela pani Natálii.

 

Polovica z čísla 303 je presne číslo, ktoré vyjadruje počet dní od 30.6. po 28.11.

 

Ak túto polovicu odpočítame od čísla 3300, dostaneme počet dní od dátumu zvestovania 3. Fatimského proroctva 13.7.1917 po dátum 28.11.1908 a je to 14 obehov Venuše okolo Slnka.

 

 Presne o 90 pozemských rokov bolo 28.11.1998, čo je dátum narodenia Imanuela pani Natálii.

Navyše, ako je uvedené vyššie, od dátumu dopadu Tung. meteor. 30.6.1908 po dátum narodenia Imanuela pani Natálii 28.11.1998 je 147 obehov Venuše okolo Slnka.

 

 

30.6.1908–––-303/2 dní–––––-28.11.1908––––––(3300 – 303/2) dní –––––-13.7.1917

 

28.11.1908––––––––14 obehov Venuše––––-13.7.1917

 

28.11.1908–––––-90 rokov–––––-28.11.1998

 

 

 

 

Niekto môže namietať, prečo som robil rozdiel čísel 3300 a 303 a nie ich súčet. Ukážme si teda, čo dostaneme pri použití ich súčtu:

 

Keďže dohromady v obidvoch číslach 3300 a 303 sú 4 trojky, vydeľme najprv číslo 3300 štyrmi, druhé štvorkou deliteľné nie je. K tomu potom pripočítajme číslo 303:

 

3300/4 + 303 = 1128.

Číslo 1128 je symbolické číslo, ktoré je ciferne spolu napísané z dvoch čísel 1128.

Vyjadruje dátum 28.11. teda 28. november.

 

Dátum 28. november 1998 je dátumom narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny - Makedonovej

Myslím, že uvedená ,,náhoda“ nepotrebuje komentár.

 

 

 

 

 

 

TOPlist