Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

zaujímavé súčty postupností‚ číslo 37

 

 

 

1. Postupnosť čísel: 1,2,3,4,5,6,7.

Súčet: 1+2+3+4+5+6+7 = 28

 

2. Postupnosť čísel: 1,2,...,10,11.

Súčet: 1+2+...+10+11 = 66

 

3. Postupnosť čísel: 1,2,...,46,47.

Súčet: 1+2+...+46+47 = 1128

 

4. Postupnosť čísel: 1,2,...,21,22.

Súčet: 1+2+...+21+22 = 253

 

5. Postupnosť čísel: 1,2,...,35,36.

Súčet: 1+2+...+35+36 = 666

 

 

Číslo   ,,37“.

Všimnime si číslo ,,37“. Zaujímavé je, že trojciferné čísla skladajúce sa z rovnakých číslic typu ,,111, 222, ..., 999 sú deliteľné číslom 37 tak, že podiel dáva ako výsledok číslo, ktoré je ciferným  súčtom toho trojciferného čísla, ktoré delíme číslom 37.

Príklad:        Číslo 666, ciferný súčet tohto čísla je 6+6+6 = 18.

                     666 / 37  =   18, teda        / 6+6+6 /  x   37   =    666, alebo

                                                                  18         x   37   =     666,

podobne,     / 7+7+7 /   x   37    =    777,     alebo  21 x 37 = 777     

-----------

 

Číslo typu ,,x0x0x“:

 

Napr.: 10101:

10101 =  777 x 13 = /7+7+7/ x 37 x 13 = 21 x 37 x 13

10101 =  111 x 91 = /1+1+1/ x 37 x 91

20202 = 222 x 91 = 222 x 7 x 13

90909 = 999 x 91 = 999 x 7 x 13

30303 x 333 x 91 = 333 x 7 x 13

-------------

 

 

 
TOPlist