Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vyjadrenie k útokom na Vladimíra Mečiara

                                

 

 

                                     Vyjadrenie k útokom na Vladimíra Mečiara

 

     Od roku 1998 – po tom, čo som sa dostal ku knihám Večné zákony od Natálie de Lemeny – Makedonovej, som stálym voličom pána Vladimíra Mečiara. Keby kandidoval, budem ho voliť aj teraz. Vážim si ho a verím mu!

     Všade vo svete si svojich zakladateľov štátu vážia, rešpektujú ich a prejavujú im patričnú úctu. U nás je to naopak, sústavne na zakladateľa štátu útočili, hlavne tí, ktorí tento štát nechceli, ale keď vznikol, chceli a chcú v ňom vládnuť. Udalosti v nedávnej minulosti svedčia o tom, že nenávideli zakladateľa štátu Vladimíra Mečiara vtedy a zjavne ho nenávidia stále, aj teraz. Tým ale dokazujú, že nenávidia aj tento štát Slovenskú republiku!

 

                                                                                                                                Miroslav Ivánek

 

 

 

Zo spoločného listu pani Natálie de Lemeny – Makedonovej svojim čitateľom z 23.9.1998:

,,NIEKTORÍ STE MI V POSLEDNÝCH LISTOCH PRIAM ZDESENE PÍSALI O VAŠEJ NEISTOTE, KEĎ STE BOLI SVEDKAMI NEUSTÁLEJ NEGATÍVNEJ PROPAGANDY PROTI NÁŠMU VODCOVI. AK STE SPRÁVNE POCHOPILI MOJU KNIHU, TAK SA TO TERAZ VŠETKO OKOLO NEHO DOSTÁVA DO VRCHOLU, KAŽDÝ SA ZATRIEĎUJE A PREJAVUJE, KOMU SLÚŽI. KTO CHCE POZNAŤ PRAVDU, MUSÍ POZNAŤ OBE JEJ STRANY, ABY SI VEDEL SPOJIŤ SÚVISLOSTI, PRETO ČÍTAJTE OBČAS AJ SLOVENSKÚ REPUBLIKU“ /pozn.: noviny HZDS, ktorého predsedom bol pán Mečiar/, ,,POČÚVAJTE SLOVENSKÝ ROZHLAS A POZERAJTE AJ STV“ /pozn.: verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna TV v roku 1998/.

,,NÁŠ VODCA VYHRÁ VOĽBY, NAPRIEK MNOHÝM PODRAZOM A NEDÔVERE, LEBO BOH VÁS ODMENÍ ZA VAŠU OCHOTU ZMENIŤ SVOJE POKRIVENÉ NÁZORY V POLITIKE. VĎAKA NEMU BUDETE MAŤ EŠTE ČAS, AJ MNOHÍ INÍ, SPOZNAŤ V TOMTO TEMNOM SVETE BOŽIU PRAVDU. SPOČIATKU BUDE MAŤ NÁŠ VODCA EŠTE ŤAŽKOSTI, LEBO HO MNOHÍ SKLAMÚ, ALE ČOSKORO SA POLITICKÁ HLADINA UPOKOJÍ“...

 

 

         Citáty z Večných zákonov 3 od Natálie de Lemeny - Makedonovej a z knihy Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny - Makedonovou:

 

 

  ...o tom, ako aj apoštoli pri Ježišovi sa v rozhodujúcej chvíli zľakli ...

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 37 – rozhovor v Košiciach 6. októbra 1998:

,,Nakoniec v poslednej chvíli aj tí jeho apoštoli sa zľakli, keď ho prišli uväzniť. Keby aspoň tí dvanásti kričali: ,,ľudia majte rozum, však on je čistý, on nič neurobil, prečo ho chcete dať ukrižovať?!“ ...keby aspoň tých dvanásť hlasov kričalo z celej sily, tak by mu pomohli. Ale oni sa zľakli, takisto to temno na nich zapôsobilo a zvíťazilo temno – a stalo sa toto.“

 

 

...o tom, ako sa prejavujú niektorí ľudia, ktorí boli v blízkosti pána Vladimíra Mečiara ...

Večné zákony 3, str. 25 – /vydanie s Labuťou na titulnej strane/:

,,Mnoho ľudí nevie a preto ani nechápe, prečo je v dnešnej dobe toľko zla a neprávosti. Do vrcholu súdu sa totiž vtelili aj tí karmicky najzaťaženejší, aby si mohli svoje chyby z minulosti napraviť. Patria medzi nich aj nepriami vrahovia Ježiša a Ducha Pravdy, padlí anjeli. Ohováraním a znevažovaním vyvolali davovú psychózu národa, na základe ktorej vyvolený národ oboch Božích synov odmietol. Preto sa títo vinníci vtelili najmä do vyvoleného národa, aby odčinili svoje viny PRI OCHRANCOVI IMANUELA. Lenže oni, podobne ako predtým, napádajú Božieho vyslanca, aby ho nikto nespoznal a každý odmietol ako neschopného a národu škodiaceho.“

Večné zákony 3, str.25 - /vydanie s obrazom Rafaela na titulnej strane/:

,,Mnoho ľudí nevie a preto ani nechápe, prečo je v dnešnej dobe toľko zla a neprávosti. Do vrcholu súdu sa totiž vtelili aj padlí anjeli, nepriami vrahovia Ježiša a Ducha Pravdy, aby si mohli svoje chyby z minulosti napraviť. A tak máme vo vyvolenom národe opäť inkarnovaného Judáša, Hitlera a iné známe osobnosti podobného typu. Lenže oni, aj dnes ako kedysi, napádajú Božích vyslancov ohováraním a znevažovaním, aby ich nikto nespoznal a neveril im.“

Večné zákony 2, str. 172, otázka č. 193:

Tvrdíte, že ochranca vyvolého národa je vyslaný priamo od Boha. Prečo ste si tým taká istá, keď mnohí s ním nie sme spokojní?

,,Aby sa neopakovali chyby vyvolených národov, ktoré vždy zlyhávali pre voľbu nepravých vodcov a prehliadnutie pravých, dostal slovenský národ od Boha takého vodcu, akého v najťažšej dobe potrebuje, a nie akého by si niektorí predstavovali. Žiaľ, väčšina svetlých ľudí je natoľko zvedená temnom, že nevidí a nerozozná čisté od nečistého.Preto sa  im pravý vodca zdá nepravý.

Rovnako ako dnes, ani pred dvetisíc rokmi nespoznali Ježišovu čistotu a pravdivosť práve tí najvzdelanejší. Zákon rovnorodosti bránil tomuto pochopeniu, lebo sa riadili hlavne rozumom, a nie citom. Ježiša dokázala spoznať hlavne tá najjednoduchšia, nevzdelaná vrstva ľudí – colníci, prostitútky a iní ,,hriešnici“, ktorí zďaleka neboli takými hriešnymi ako učení a vysokopostavení ľudia.

V dnešných časoch sú to zase tí najopovrhovanejší, vraj nevzdelaní vidiečania dôchodcovia. Spoznali svojho politického ochrancu vďakavnútornej čistote. Vo svojom podvedomí mnohí z nich nosia spomienku na to, ako ich kedysi vyvádzal z Egypta do Novej zeme. Vážia si ho a milujú ho, ikeď vidia jeho chyby a omyly."

---------------------

 

Na moje konštatovanie, že mňa mrzí, že sa to tu v tej politike a spoločnosti tak otočilo, mi jeden môj priateľ, blízky pomocník pani Natálie, povedal, že čo sa čudujem, veď dodnes mu rezonujú slová pani Natálie z  jednej diskusie, že ,,veď ešte uvidíte, čo dokážu!“ To odpovedala na otázku na výsledok volieb v roku 1998 a akoby naznačovala, že to, čo sme prežívali vtedy je nič oproti tomu, čo príde!!!

 

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str. 50, stretnutie s čitateľmi v Košiciach, 6.10.1998:

                ,,No a to chcem povedať, že vyvolený národ teraz zlyhal, lebo tým, že mnohí vedeli, kto je on, hlavne moji čitatelia, tak tým, že dali hlasy opozícii, tak dali zvíťaziť tým nepravým vodcom, ktorí keď sa teraz dostanú k moci, tak ešte zo začiatku si nemôžu veľa dovoliť, ALE ZA CHVÍĽU UVIDÍTE, ČO ZAČNÚ ROBIŤ.

                A prvé bude, že povedia, že ja som... ja porodím antikrista a moje učenie, že ja som falošný prorok, a to nepasuje do cirkvi a všetci tí ľudia, ktorí išli mojím smerom, budú v prvom rade považovaní za zvedených a tak ďalej.

                Čiže takto to vyzerá, keď sa vyvolený národ neprebudí a neukáže svoju silu a chuť bojovať za Pravdu.

                Ježiš, keď sa narodil na Zemi, on vedel, že keď zlyhajú pomocníci, tak ho čaká toto. Ale, keď nezlyhajú,  ... preto mu Boh poslal aj vyšších duchov, ktorí mu mali pomáhať, ale aj tí sa dali zviesť. Tak sa stalo to, čo bolo.

                Ale teraz, keď vy už viete a ste poučení, keď sa vy nebudete báť a budete otvorene hovoriť, kto je náš vodca, ktorý nás drží ... preto má náš znak dva kríže, veľkú čiaru a menšiu, veľká čiara je on, ktorý politicky drží tú menšiu čiarku, ten menší kríž, čiže matku toho Imanuela, lebo kým je on pri moci, tak aj ona môže vychovávať nové  pokolenie a jej knihy a Imanuel tu môže byť čo najdlhšie. Ale keď už on nebude, tak vlastne nemôže ani ona pôsobiť, ani Imanuel a ani vy sa nemôžete ďalej vyvíjať a budete sa vyvíjať len utrpením.“

                .....

                ,,A keď vy to pochopíte, tak už nemôžete inak konať, len šíriť Svetlo. A Svetlo je silnejšie ako temno. Čiže keď vy vo svojom okolí, keď už budete vy sami presvedčení o správnosti cesty, budete vedieť aj tých ľudí ... nebuďte pasívni.

                Nečakajte na pomoc zhora, ona nepríde len tak, ale iba vtedy, keď najprv vy sa ukážete ako hodní toho ...“

 

Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny – Makedonovou, str.59:

,,A sklamaný bol v tom, že keby teda viac ľudí dalo hlasov jemu, on by si urobil, zostavil vládu, on už bol upozornený na to, že kde je to hlavné temno, odkiaľ pochádza, čo je ...čiže on by sa snažil zostaviľ vládu z takých ľudí, s ktorými by mohol pokračovať v tomto. Ale keď sa ľudia rozhodli takto a on si myslí, však aj to nové pokolenie, nielen tí jeho ľudia, ktorí ho už roky majú radi, tak on sa cítil sklamaný, on proste má zviazané ruky.“

......

,,Čiže to oni chceli. A už teraz ... oni si budú robiť, čo chcú, ako chcú ... VŠAK TO UŽ UVIDÍTE, ČO SA TU BUDE DIAŤ, ale hovorím vám, keď už si budú istí svojim postavením, tak potom v prvom rade budú nové pokolenie napádať.

                Potom pochopíte ... to je ako s tou cirkvou, v prvom rade zatajuje Božích Synov na Zemi. Vždy to tak robila, Ježiša, Abdrushina, a teraz Imanuela. A aj mňa, ako pokračovateľku.

                Takže toto isté budú robiť aj oni, v prvom rade budú napádať tých najčistejších, celé nové pokolenie ... jeho zabijú ... ten meč, ktorý je v tom medailóne – prebodnuté srdce, prebodnuté mečom – znamená to, že keď zlyhá vyvolený národ, tak bude zabitý jeho vodca. Ale zároveň to znamená, že aby ste vedeli, ktorý to je, že to bude ten, KTORÝ BUDE NIESŤ MEČ AJ VO SVOJOM MENE.

                Čiže od vás závisí, či bude zabitý alebo nie. Lebo vy tým, že ho budete chcieť, tak Boh ho bude tak chrániť, ako ho chráni doteraz. Oni ho už dávno chceli zabiť, niekoľkokrát, a Boh ho chránil, lebo ho stále ľudia chceli. Teraz dokázali, že ho väčšina nechce.“

 

 

 

 

 

TOPlist